Belastingvoordeel voor beveiliging

 • Verhoogde fiscale aftrek voor beveiliging

Je kan een belastingvoordeel krijgen als je investeert in maatregelen die je winkel beveiligen. Het belastingvoordeel houdt een bijkomende aftrek in. Deze verhoogde fiscale aftrek bedraagt 20,5% en wordt verrekend op de winst of de baten van het jaar waarin de activa zijn verworven.

Voorwaarden voor de verhoogde fiscale aftrek:

 • Aankoop van beveiligingsmateriaal:
  • o materiaal dat de toegang tot de handelszaak door verdachten verhindert of vertraagt of hun vlucht vertraagt
  • o materiaal dat de diefstal van cash geld of waardepapieren vertraagt of voorkomt
  • o materiaal dat de inbraak of geweldsuitoefening in de handelszaak detecteert
 • Het aangekochte materiaal moet nieuw materiaal zijn

Voorbeelden: anti-ramkraaksysteem, toegangscontrolesysteem, inbraakwerend glas, beveiligingssystemen voor deuren en ramen, materieel voor detectie van diefstal, kassa met anti-graaiklap, alarmsystemen of camerasystemen, volgsystemen, goederenkluis met inbraakvertragend slot.


Deze verhoogde investeringsaftrek is van toepassing op eenmanszaken, vrije beroepen en op ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschap.

 • Aftrek van beroepskosten tot 120%

Daarnaast zijn ook de kosten voor het leveren van bepaalde diensten inzake beveiliging aftrekbaar als beroepskosten en dit tot 120% (in plaats van 100%). Dit fiscaal voordeel is enkel van toepassing op de personenbelasting en de belasting van niet-inwoners. Voor de vennootschapsbelasting werd deze maatregel afgeschaft vanaf aanslagjaar 2021.

De kosten moeten een beroepskarakter hebben en worden gedaan of gedragen om een belastbaar inkomen te verkrijgen of behouden. Volgende diensten, geleverd door beveiligings- en bewakingsondernemingen, komen in aanmerking:

 • abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale
 • kosten voor het beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming voor beveiligd transport (ophalen van plofkoffers)
 • kosten voor het gezamenlijk beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming door een groep ondernemingen (consortiumbewaking)
 • Digitale investeringen bij zelfstandigen

Ten slotte heb je als zelfstandige handelaar of KMO recht op een fiscale aftrek van 13,5% voor digitale investeringen.  Het betreft de “investeringen die dienen voor de integratie en de exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en voor systemen die informatie- en communicatietechnologie beveiligen”. Ook de investering in een witte kassa of in een webshop voor e-commerce komt in aanmerking.

Meer informatie en attesten kan je terugvinden op de website van BESAFE en de website van VLAIO.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.