(Be)leefbare Schelde

Hoofdthemas

Stad Oostende neemt deel aan het Interreg Vlaanderen- Nederland project (Be)Leefbare Schelde.

De overkoepelende doelstelling van (Be)Leefbare Schelde is het toeristisch ontwikkelen van de grensoverschrijdende Scheldedeltaregio als versneller voor de duurzame, sociale, en culturele ontwikkeling van het toekomstig UNESCO Global Geopark Schelde Delta.

Er wordt gestreefd naar een verhoogde herkenbaarheid van de regio als een waardevolle toeristische bestemming. Dit omvat het versterken van het toeristisch aanbod en het verbinden van diverse plekken in de regio. Daarnaast wordt er actief gewerkt aan het spreiden van toeristen, weg van de traditionele hotspots, naar de verborgen 'parels' in het achterland. Met bestaande en nieuwe toeristische poorten, parels, routestructuren en beleefroutes wordt het verhaal van het heden, het verleden en de toekomst van het gebied aan haar bezoekers als eenheid getoond en beleefbaar gemaakt.

Via deelname in het project (Be)Leefbare Schelde wenst de stad de Duinenweg her aan te leggen tussen de Dorpstraat (Mariakerke) en Emiel de Smitlaan (Raversijde). Het traject maakt deel uit van een ruimere gebiedsaanpak op de duin-polderovergang aan het Duinenkerkje waarmee ook wordt ingezet op natuurontwikkeling van natte duinvegetatie.

Het projectconsortium omvat 22 projectpartners in Nederland en Vlaanderen met als trekker de HZ University of Applied Sciences van Zeeland. Naast de stad Oostende vinden we tevens een aantal Vlaamse provincies en steden terug naast kennisinstellingen zoals het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Het volledige (Be)leefbare Scheldeproject kent een totaal budget van 5,9 miljoen euro.

Het totale projectbudget van de stad Oostende bedraagt € 399.999,69.

De Europese (EFRO) subsidie bedraagt € 199.999,85 (50%). Daarnaast krijgt de stad Oostende nog een bijkomende subsidie van de provincie West-Vlaanderen van € 39.999,97.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.