Belgisch Instituut Grafisch Ontwerp

Belgisch Instituut Grafisch Ontwerp is een onafhankelijke organisatie die fungeert als kenniscentrum en presentatieplatform voor grafisch ontwerp in en uit België. Het Instituut vult de hiaten op die het gevolg zijn van de historische onderwaardering van grafisch ontwerp. Zonder eigen museum of hoofdkantoor, maar met een website als uitvalsbasis, begeleidt het Instituut dit herwaarderingsproces door thematische tentoonstellingen te organiseren in heel België. Het instituut onderzoekt en onthult de geschiedenis van grafisch ontwerp in België en biedt een platform voor hedendaagse trends binnen het grafisch ontwerp.

Sociale media

Contact

Leroy Meyer

Adres

Schietbaanstraat 16 , 8400 Oostende
Tel./GSM
0472052451
info@belgischinstituutgrafischontwerp.be

Voorzitter

Leroy Meyer

Secretaris

Pia Jacques de Dixmude