Belgisch Instituut Grafisch Ontwerp

Belgisch Instituut Grafisch Ontwerp is een onafhankelijke organisatie die fungeert als kenniscentrum en presentatieplatform voor grafisch ontwerp in en uit België. Het Instituut vult de hiaten op die het gevolg zijn van de historische onderwaardering van grafisch ontwerp. Zonder eigen museum of hoofdkantoor, maar met een website als uitvalsbasis, begeleidt het Instituut dit herwaarderingsproces door thematische tentoonstellingen te organiseren in heel België. Het instituut onderzoekt en onthult de geschiedenis van grafisch ontwerp in België en biedt een platform voor hedendaagse trends binnen het grafisch ontwerp.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.