Beschermde afnemer

Beschermde afnemer

 •  Personen aan wie een inkomen van de sociale integratie (leefloon) wordt toegekend door het OCMW van hun gemeente
 •  Personen aan wie een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon wordt toegekend door het OCMW van hun gemeente
 •  Personen die een voorschot op het gewaarborgde inkomen voor bejaarden, op een tegemoetkoming voor personen met een handicap of op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten van het OCMW van hun gemeente
 •  Personen die genieten van een tegemoetkoming aan personen met een handicap ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65 %
 •  Personen die genieten van een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 •  Personen die genieten van een integratietegemoetkoming aan personen met een handicap
 •  Personen die genieten van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
 •  Personen die genieten van een tegemoetkoming voor hulp van derden
 •  Personen die genieten van een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 %
 •  Personen die genieten van het gewaarborgde inkomen voor bejaarden
 •  Personen die genieten van de inkomensgarantie voor ouderen
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.