Bestuurderspas

Alle info over het aanvragen van een bestuurderspas vindt u hier: Taxi | Vlaanderen.be

In deze handleiding vind je meer informatie over de documenten die je moet indienen en waar je de aanvraag kan doen.

Informatie bestuurderspas aanvragen - chauffeur723,7 Kb(pdf)

Vraag hier je bestuurderspas (de vroegere taxivergunning) aan via Centaurus

Verplicht taalniveau voor taxichauffeurs

De Vlaamse Regering heeft op 1 maart beslist dat taxichauffeurs tot 30 juni 2025 de tijd krijgen om het vereiste taalniveau Nederlands te behalen. De overgangsmaatregel die tot 30 juni 2024 liep, werd verlengd met één jaar. Taxichauffeurs die hun bestuurderspas ontvingen voor 1 juli 2023, krijgen tot 30 juni 2025 de tijd om het minimale taalniveau B1, richtgraad 2.1. en 2.2. te behalen.

Deze verlenging geldt alleen voor chauffeurs die kunnen aantonen dat ze zich voor 30 juni 2024 hebben ingeschreven voor een taalcursus waarmee ze het gevraagde taalniveau kunnen behalen. Wanneer er geen inschrijvingsbewijs wordt ingediend, kan de bestuurderspas alsnog op de oorspronkelijke datum worden ingetrokken.

Inschrijvingen taalcursussen kunt u nu opladen in Centaurus 2020

Taxichauffeurs die nog niet het vereiste taalniveau behaald hebben, moeten het inschrijvingsbewijs van hun taalcursus indienen voor 30 juni 2024 bij de dienst van de gemeente of stad waar de bestuurderspas is uitgereikt. De inschrijvingsbewijzen kunnen nu worden opgeladen in Centaurus 2020 door steden en gemeenten.

  • Laad het inschrijvingsbewijs op onder het documentstype ‘Bewijs minimale kennis van het Nederlands’.
  • Duid in het veld ‘aanpassen bestuurderspas' –> 'taalniveau’ aan dat er een inschrijvingsbewijs werd opgeladen. Dat is belangrijk voor de automatische herinnering in Centaurus 2020 (zie volgend punt).
  • In een latere fase zal Centaurus 2020 automatisch melden vanaf welke datum een bestuurderspas kan ingetrokken worden omdat er niet voldaan wordt aan de minimale kennis van het Nederlands. Wanneer dit veld niet correct is ingevuld, zal de berekening van Centaurus 2020 niet kloppen.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.