Betaalbare vakanties, daguitstappen en evenementen

Hoofdthemas

Loket Onderwijs- en Vrijetijdskansen helpt in je zoektocht naar betaalbare vakantie, daguitstappen en evenementen. We onderzoeken het recht op kansentarief, informeren over het aanbod en helpen met inschrijven en plannen.

Voor informatie en reservatie van daguitstappen ben je steeds welkom in het UiTloket - Loket Onderwijs en Vrijetijdskansen zonder afspraak. 

Maak een afspraak

Vakantieverblijven - informeren en reserveren

Iedereen Verdient Vakantie/Rap Op Stap 

Loket Onderwijs- en Vrijetijdskansen is lid van het netwerk Iedereen Verdient Vakantie en is erkend als Rap Op Stapkantoor, een reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget.
Samen willen we ervoor zorgen dat iedereen die nood heeft aan een dagje weg of vakantie hieraan kan deelnemen.

Er is keuze uit een ruim aanbod binnen Vlaanderen, zoals:

 • daguitstappen
 • vakantieverblijven
 • georganiseerde vakanties (jeugdkampen, groepsreizen)

Je kunt in Loket Onderwijs- en Vrijetijdskansen terecht voor informatie over het aanbod, reservatie aan kansentarief en hulp bij de praktische planning van je daguitstap of vakantie.

Wie komt in aanmerking?

Gezinnen of personen die een laag inkomen hebben en voldoen aan de voorwaarden van het inkomensonderzoek.

Meer info www.iedereenverdientvakantie.be

Vrijuit

VRIJUIT wil cultuur- en sportevenementen in Vlaanderen betaalbaar maken voor iedereen. 

Je kunt er tickets reserveren voor:

 • festivals
 • muziekconcerten
 • musicals
 • musea
 • theater
 • sportevenementen

Je kunt in Loket Onderwijs- en Vrijetijdskansen terecht voor informatie over het aanbod, reservatie van je tickets en hulp bij de praktische planning van je uitstap.

Je betaalt 20% van de originele ticketprijs en vervoerskosten worden (deels) terugbetaald.

Meer info vind je op www.vrijuit.nu

Wie komt in aanmerking?

Als je al recht hebt op het kansentarief omdat er het voorbije jaar een inkomensonderzoek werd gedaan voor één van de gezinsleden, dan kom je in aanmerking. Breng je identiteitskaart mee naar het Loket Onderwijs- en Vrijetijdskansen.

Als er het voorbije jaar nog geen inkomensonderzoek werd gedaan: breng dan naast je identiteitskaart één van onderstaande attesten mee om na te gaan of je recht hebt op het kansentarief.

 • attest verhoogde tegemoetkoming (ziekenfonds)
 • attest leefloon of equivalent leefloon (OCMW)
 • attest budgetbegeleiding of budgetbeheer (OCMW)
 • attest schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling (OCMW of advocaat)
 • attest ambulante begeleiding binnen de integrale jeugdhulp (bv. contextbegeleiding, begeleid zelfstandig wonen, dagcentrum)
 • attest inkomensgarantie voor ouderen (IGO, FOD Pensioen)
 • attest inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid)
 • voor mensen zonder wettig verblijf: attest dringende medische hulpverlening (OCMW), attest materiële opvang (Fedasil, Caritas)

Kan je geen van bovenstaande attesten voorleggen? Dan bekijken we via het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting of jouw gezamenlijk belastbaar inkomen onder bepaalde inkomensgrenzen valt.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.