Beter in 't Westerkwartier

ENERGIEHUIS WERKT MEE AAN VERBETEREN VAN HET WESTERKWARTIER


Stad Oostende kreeg voor de wijk Westerkwartier een wijkverbeteringscontract, een subsidie van de Vlaamse Overheid van 800.000 euro. Met deze subsidie steunt men steden om wijken te vernieuwen en in te spelen op uitdagingen en kansen. 

Het Energiehuis werkt mee aan dit project door in te zetten op een ‘energie-gezonde’ buurt. Dit o.a. door de begeleidingsmogelijkheden extra bekend te maken in de wijk, sterk in te zetten op advies op maat voor zowel eigenaars als huurders en samen te werken met de sociale huisvestingsmaatschappijen.