Beurtelings parkeren in Stormvogelstraat

Omdat de Stormvogelstraat niet breed genoeg is om aan beide zijden van de straat te parkeren, werd beslist om in deze straat ‘beurtelings parkeren’ in te voeren.

Het Stadsbestuur krijgt regelmatig signalen van auto’s die deels op het trottoir geparkeerd staan in de Stormvogelstraat. Omdat de Stormvogelstraat niet breed genoeg is om aan beide zijden van de straat te parkeren, werd beslist om in deze straat ‘beurtelings parkeren’ in te voeren.

Het beurtelings parkeren wordt ingevoerd vanaf 20 augustus 2019 en wordt aangeduid door verkeersborden 'E5/E7'

  • aan de zijde van de oneven huisnummers zal parkeerverbod gelden van de 1ste tot de 15de van de maand;
  • aan de zijde van de even huisnummers zal parkeerverbod gelden van de 16de tot het einde van de maand;

De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.

Meer info bij de directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1, T 059 25 87 01 of openbaardomein@oostende.be

Gepubliceerd op woensdag 14 augustus 2019 0.00 u.