Fietspad Nieuwe Koers

Fietspad Nieuwe Koers

Hoofdthemas

Het fietspad Nieuwe Koers loopt dwars door het Park Nieuwe Koers en verbindt de Nieuwpoortsesteenweg met de Torhoutsesteenweg. Het fietspad vormt een veilige verbinding naar Atheneum Pegasus en is een onderdeel van het Groen Lint, de 35 km lange fiets- en wandelroute rond Oostende. Het fietspad werd aangelegd in samenwerking met de school, die koos voor het principe van een ‘brede school’. De omheining rond de school is verdwenen en de speelterreinen zijn ook na school en tijdens de vakantie vrij toegankelijk voor buurtbewoners.