Bewijs van inschrijving

Hoofdthemas

Een bewijs van inschrijving is een identiteitsbewijs met foto. Het is enkel geldig in België en vervalt na twee maanden.
Het wordt onmiddellijk en gratis uitgereikt bij de aanvraag van een elektronische identiteitskaart aan Belgen :

  • die uit het buitenland komen en niet beschikken over een Belgische identiteitskaart
  • die recent de Belgische nationaliteit verkregen
  • van wie de huidige identiteitskaart verstreken is
  • die ambtshalve werden afgevoerd en niet meer beschikken over een geldige identiteitskaart