Bewijs van inschrijving

Hoofdthemas

Een bewijs van inschrijving is een identiteitsbewijs met foto. Het is enkel geldig in België en vervalt na twee maanden. Het wordt onmiddellijk en gratis uitgereikt bij de aanvraag van een elektronische identiteitskaart aan Belgen :

  • die uit het buitenland komen en niet beschikken over een Belgische identiteitskaart
  • die recent de Belgische nationaliteit verkregen
  • van wie de huidige identiteitskaart verstreken is
  • die ambtshalve werden afgevoerd en niet meer beschikken over een geldige identiteitskaart
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.