Nieuwsoverzicht: Bewonersbrieven 2018

 • foto

  Belle Epoque Shoppingday: verkeersmaatregelen

  04.04.18 Op zaterdag 28 april 2018 van 10.00 tot 19.00 uur organiseert het Economisch Huis de ‘Belle Epoque Shoppingday’. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, geldt een aantal verkeersmaatregelen.
 • foto

  Riolerings- en wegwerkzaamheden omgeving Gelijkheidsstraat

  04.04.18 Door het slechte weer en door onvoorziene, bijkomende werken van nutsmaatschappijen, is de planning van de werkzaamheden gewijzigd.
 • foto

  Heraanleg voetpaden in Lepelaarsstraat

  04.04.18 In de week van 26 maart werd gestart met de heraanleg van de voetpaden in de Lepelaarstraat. Tegelijkertijd wordt ook het wandelpad tussen de Jan-van-Gentstraat en de Kwartelstraat heraangelegd.
 • foto

  Bouwproject 'Met zicht' in Verstellestraat: start werkzaamheden

  04.04.18 Tijdens de week van 26 maart 2018 werd -in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard- gestart met de bouw van het appartementencomplex ‘Met Zicht’.
 • foto

  Inwassen betonstraatstenen Maurits Sabbestraat

  04.04.18 In bepaalde zones van de Maurits Sabbestraat werd vastgesteld dat de voegvulling tussen de betonstraatstenen losgekomen is. Daarom worden die zones terug ingewassen met cementmortel. De werkzaamheden zullen twee weken duren.
 • foto

  Werken aan warmtenet in Zandvoordestraat

  28.03.18 Maandag 9 april 2018 start de firma Beauvent met de werken aan het warmtenet in de Zandvoordestraat. Als alles goed verloopt, zullen deze werken voor het bouwverlof klaar zijn.
 • foto

  Wijkfeest Hazegras van 31 maart t/m 02 april 2018: verkeersmaatregelen

  15.03.18 Van zaterdag 31 maart tot en met maandag 02 april 2018 organiseert Wijkwerking Hazegras vzw een nieuwe editie van de ‘Driedaagse van het Hazegras - Pasen aan zee’ op het Ernest Feysplein en de onmiddellijke omgeving hiervan.
 • foto

  Nieuwe sporthal in de Schapenstraat

  15.02.18 De stad Oostende en het Gemeenschapsonderwijs slaan de handen in elkaar voor de bouw van een nieuwe sporthal in de Schapenstraat, bij de site van Campus-Ter-Zee.
 • foto

  Heraanleg trottoirs in de Wulklaan

  12.02.18 In de week van 19 februari wordt gestart met de heraanleg van het wandelpad tussen de Wulklaan en de Strandschelplaan. Aansluitend start de heraanleg van de trottoirs in de Wulklaan tussen de Luchthavenstraat en de Mijterlaan.
 • foto

  Werkzaamheden in de Kraanvogelstraat en omgeving

  09.02.18 In de week van 12 februari 2018 wordt gestart met het vernieuwen van de waterleidingen in de Kraanvogelstraat, de Roekstraat en de Stormmeeuwstraat. De waterleidingen bevinden zich onder de trottoirs, waardoor de trottoirs opengebroken zullen worden.
 • foto

  Werkzaamheden in de Zandvoordedorpstraat tussen de Kapittelstraat en Oudenburg

  08.02.18 In de week van 12 februari wordt gestart met de heraanleg van de trottoirs in de Zandvoordedorpstraat tussen de Kapittelstraat en Oudenburg. Doorgaand verkeer blijft mogelijk, maar wordt geregeld met verkeerslichten.
 • foto

  Heraanleg trottoirs in de Koolmeesstraat

  08.02.18 In de week van 12 februari wordt gestart met de heraanleg van de trottoirs in de Koolmeesstraat tussen de Zilverlaan en de Snepstraat en in de Snepstraat tussen de Koolmeesstraat en huisnummer 23.
 • foto

  Werkzaamheden Vlinderstraat en Hofstedestraat

  25.01.18 Eind vorig jaar werden de nutsleidingen in de Vlinderstraat en de Hofstedestraat vernieuwd. Na het paasverlof wordt gestart met rioleringswerkzaamheden. Ook de rijweg en de trottoirs zullen worden vernieuwd.
 • foto

  Binnenstad wordt groener!

  24.01.18 Op vraag van heel wat Oostendenaars werd beslist om het stadscentrum groener te maken. En waar kan dit beter gerealiseerd worden dan in het kloppend hart van het oude stadscentrum, op het Wapenplein?
 • foto

  Wegwerkzaamheden Jozef II-straat (tussen Hendrik Serruyslaan en Kapellestraat)

  18.01.18 Op maandag 22 januari 2018 start de onderhoudsaannemer met de vernieuwing van de parkeerstroken in de Jozef II-straat tussen de Hendrik Serruyslaan en de Kapellestraat.
 • foto

  Riolerings- en wegenwerken Golvenstraat en omgeving: wijziging planning

  15.01.18 Door het slechte weer én onvoorziene, bijkomende werken van de nutsmaatschappijen, is de planning van de werkzaamheden gewijzigd. Wij geven een update van de planning mee.
 • foto

  Heraanleg trottoirs Albrecht Rodenbachstraat

  12.01.18 Tijdens de week van 15 januari wordt gestart met de heraanleg van de trottoirs in de Albrecht Rodenbachstraat tussen de Duinenstraat en de Duinhelmstraat.