Openbaar Domein bezetten nav werken

Openbaar Domein bezetten nav werken

Bezetten van het openbaar domein naar aanleiding van werken in/aan een gebouw: Vergunning

Wens je te bouwen of te verbouwen en moet je een deel van het openbaar domein innemen om bijvoorbeeld een container, voertuig, vrachtwagen, kraan, stelling, materiaal, werkzone, … te plaatsen?

Hiervoor is een toelating voor het bezetten van het openbaar domein nodig van de stad Oostende.  Je krijgt een vergunning om een afgesproken deel van het openbaar domein voor een vastgelegde periode in te nemen.  Aan deze toelating wordt steeds een signalisatievergunning gekoppeld.  Hierin wordt afgesproken welke verkeersborden je moet plaatsen.  Het is wettelijke verplicht om bij een inname van het openbaar domein de juiste verkeersborden te voorzien om de veiligheid van alle weggebruikers te verzekeren. 

Vraag je vergunning ruim op voorhand aan.  Een vergunning voor het bezetten van het openbaar domein vraag je bij voorkeur 14 dagen op voorhand aan.  De aanvraag moet uiterlijk 5 werkdagen op voorhand worden aangevraagd.

Digitale aanvraag

De aanvraag gebeurt enkel online of aan het loket.

 

Digitale aanvraag: bezetten van het openbaar domein


Indien wordt gewerkt in fasen dan moeten verschillende, aparte vergunningen worden aangevraagd.

Indien je gebruik maakt van het trottoir, fietspad, rijweg en/of verkeersvrije plaatsen (woonerven/promenade/pleinen/winkelstraat/…) moet je een duidelijke situatieschets toevoegen met aanduiding van de volgende gegevens:

  • afmetingen openbaar domein (trottoir, rijbaan, fietspad, …)
  • alle bezettingen met afmetingen
  • vrije doorgang voor voetgangers, fietsers, verkeer, ….
  • welke signalisatie wordt geplaatst op het openbaar domein

Als de rijweg moet worden afgesloten, moet je een signalisatieplan en omleidingsroute opstellen.

Alle omwonenden, handelaars en garagehouders, die hinder kunnen ondervinden, moeten minimum 24 uur op voorhand schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de mogelijke hinder. De aard en de duur van de hinder moeten worden omschreven.


Wens je een parkeerverbod?

Parkeerverbodsborden moeten zelf worden geplaatst uiterlijk 24 uren vóór de inname van het openbaar domein.  Op het moment dat je de borden plaatst, moet je een meldingsfiche invullen die je ontvangt wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd.  Je noteert de nummerplaten van alle voertuigen die er op dat moment tussen de borden staan.  De meldingsfiche bezorg je aan de Lokale politie (aan het onthaal van Lokale politie, Lijndraaiersstraat 5 of via mail PZ.Oostende.Onthaal@police.belgium.eu. Ook als er geen wagens staan geparkeerd moet je meldingsfiche indienen.

Je vergunning verlengen kan snel en digitaal via de link die je vindt in de e-mail van je laatst lopende vergunning.  Vind je deze e-mail niet meer?  Vul dan een nieuwe aanvraag in.


Wil je weten of er reeds een bezetting is?

Surf dan naar Hinder in Kaart


Hoeveel zal het kosten?

Voor het innemen van het openbaar domein moet je een belasting betalen.  Na het afleveren van de vergunning voor het innemen van het openbaar domein, ontvang je een factuur.  De factuur moet binnen de 30 dagen worden betaald.  Gelieve steeds de gestructureerde mededeling te vermelden bij de overschrijving.

De belasting bedraagt :

  • 0,58 euro/m²/dag 

Dit tarief is niet van toepassing op plaatsen voorbehouden voor betalend parkeren.

Het in gebruik nemen van plaatsen voorbehouden voor betalend parkeren met het oog op het uitvoeren van werken aan of in een gebouw of nieuwbouw en/of het plaatsen van afvalcontainers, bestel-, aanhang- of personenwagens door een particulier of een bedrijf: 16 euro per dag per parkeerplaats.

Opgelet! Het is belangrijk om de periode en grootte van bezetting juist in te vullen. Je betaalt voor de bezetting en periode die je aanvraagt.

 

Stedelijke verordening

Belastingverordening


Ga je verhuizen en wens je een toelating om een verhuiswagen of verhuislift te plaatsen?

Neem contact op met de Lokale politie op het nummer 059 70 11 11 of surf naar de website van de Lokale politie