Buitenschoolse Kinderopvang: algemeen

Hoofdthemas

Wat?

De buitenschoolse kinderopvang (BKO) wordt georganiseerd door het stadsbestuur van Oostende. Het kind wordt opgevangen samen met andere kleuters of kinderen van de lagere school. De opvang gebeurt in lokalen die specifiek voor opvang zijn ingericht. Het vervoer van de school naar de locatie of omgekeerd is op een veilige manier geregeld. De BKO is erkend door Kind en Gezin.

Reserveren of annuleren

Voor wie?

voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Opvang?

Voor en na de schooltijden, op woensdagmiddag, op schoolvrije dagen, op pedagogische studiedagen, op zaterdagen en in vakantieperiodes.

Prijs?

Voor- en naschoolse opvang: 0,81 euro per begonnen half uur.

Woensdagmiddag, schoolvrije dagen, vakantieperiodes en zaterdag:

3,04 euro voor minder dan 3 uur aanwezig

4,59 euro voor 3 tot 6 uur aanwezig

9,17 euro vanaf 6 uur aanwezig.

Prijzen worden aangepast aan de index.

Een tussendoortje kan bijkomend aangerekend worden.

25% korting voor opvang van meerdere kinderen uit eenzelfde gezin op dezelfde dag.

Verminderd tarief op aanvraag.