Buitenschoolse Kinderopvang: algemeen

Buitenschoolse Kinderopvang: algemeen

Hoofdthemas

Wat?

De buitenschoolse kinderopvang (BKO) wordt georganiseerd door het stadsbestuur van Oostende. Het kind wordt opgevangen samen met andere kleuters of kinderen van de lagere school. De opvang gebeurt in lokalen die specifiek voor opvang zijn ingericht. Het vervoer van de school naar de locatie of omgekeerd is op een veilige manier geregeld. De BKO is erkend door Agentschap Opgroeien (voorheen Kind en Gezin). 

Het inschrijvingsformulier wordt per mail verstuurd. Ouders die niet digitaal kunnen inschrijven, kunnen het inschrijvingsformulier verkrijgen via de locaties van de BKO of afhalen in het administratief centrum in de Frère Orbanstraat 142. Het document kan wel enkel in het administratief centrum worden terugbezorgd, niet via de opvanglocaties. 

We vragen om per kind een individueel reservatieformulier in te vullen. 

De inschrijvingen verlopen per week, maar binnen één week is het wel mogelijk om voor afzonderlijke dagen te reserveren. 

Omwille van de 'contactbubbel' kan een kind enkel per week in een en dezelfde opvanglocatie terecht. Opvang op maandag in locatie A en op dinsdag in locatie B kan dus niet. Het is ook niet toegelaten om kinderen in te schrijven die in dezelfde week in een andere 'contactbubbel' zitten. Een kind dat bijvoorbeeld maandag en dinsdag op sportkamp gaat, kan op woensdag niet naar de buitenschoolse kinderopvang komen. Hiermee volgen we de richtlijnen van Agentschap Opgroeien. 

Annuleren is niet meer gratis. Er wordt opnieuw gewerkt met de normale procedure voor annulaties zoals opgenomen in ons huishoudelijk reglement. Het gebruik van respijtdagen per maand is wel opnieuw mogelijk. 

Hier vind je de documenten om te annuleren of een plaats te reserveren. 

Er is geen opvang mogelijk voor en na de speelpleinwerking. De dienst Jeugd voorziet zelf opvang vanaf 7.30 tot 18.00 uur. Meer inlichtingen bij de dienst Jeugd via 059 25 89 99 of jeugd@oostende.be

Voor wie?

voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Kinderen tot en met vijf jaar krijgen voorrang. 

Opvang?

Voor en na de schooltijden, op woensdagmiddag, op schoolvrije dagen, op pedagogische studiedagen, op zaterdagen en in vakantieperiodes.

Prijs?

Voor- en naschoolse opvang: 0,81 euro per begonnen half uur.

Woensdagmiddag, schoolvrije dagen, vakantieperiodes en zaterdag:

3,04 euro voor minder dan 3 uur aanwezig

4,59 euro voor 3 tot 6 uur aanwezig

9,17 euro vanaf 6 uur aanwezig.


25% korting voor opvang van meerdere kinderen uit eenzelfde gezin op dezelfde dag.

Verminderd tarief op aanvraag.

Prijzen worden aangepast aan de index.