Buitenschoolse Kinderopvang: algemeen

Buitenschoolse Kinderopvang: algemeen

Hoofdthemas

Wat?

De buitenschoolse kinderopvang (BKO) wordt georganiseerd door Stad Oostende en is erkend door het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin). De opvang gebeurt onder begeleiding van geschoolde personeelsleden in lokalen die aangepast zijn aan de noden van de kinderen en die voldoen aan de veiligheidsnormen.

Ouders die hun kinderen willen inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang moeten vooraf een dossier laten opmaken. Dat kan enkel in het Administratief Centrum na telefonische afspraak op het nummer 059 25 17 39.

Voor wie?

Voor alle kinderen uit de Oostende bassischolen. Kinderen tot zes jaar krijgen voorrang tijdens de schoolvakanties.

Wanneer?

  • Voor en na de schooltijden
  • Woensdagmiddag
  • Zaterdag
  • Schoolvrije dagen
  • Pedagogische studiedagen
  • Vakantieperiodes
  • Opgelet: gesloten tijdens feestdagen

Er wordt gewerkt met maandelijkse inschrijvingen en reserveren kan enkel digitaal

Prijs?

Voor- en naschoolse opvang:

per begonnen half uur0,81 euro

Woensdagmiddag, zaterdag, schoolvrije dagen en vakantieperiodes:

minder dan 3 uur aanwezig 3,04 euro
3 tot 6 uur aanwezig 4,59 euro
vanaf 6 uur aanwezig 9,17 euro

 25% korting voor opvang van meerdere kinderen uit eenzelfde gezin op dezelfde dag.

Verminderd tarief op aanvraag.

Prijzen worden aangepast aan de index.