Buitenschoolse Kinderopvang: algemeen

Buitenschoolse Kinderopvang: algemeen

Hoofdthemas

Wat?

De Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) wordt georganiseerd door Stad Oostende en is erkend door het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin). De opvang gebeurt onder begeleiding van geschoolde personeelsleden in lokalen die aangepast zijn aan de noden van de kinderen en die voldoen aan de veiligheidsnormen.

Ouders die hun kinderen willen inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang moeten vooraf een dossier laten opmaken. Dat kan enkel in het Administratief Centrum na telefonische afspraak op het nummer 059 25 17 39.

Voor wie?

Voor alle kinderen uit de basisschool die in Oostende wonen of er naar school gaan. Tijdens de schoolvakanties krijgen kinderen jonger dan 6 jaar voorrang.

Wanneer?

De Buitenschoolse Kinderopvang is het hele jaar door geopend, en enkel gesloten op zon - en feestdagen.

  • Voorschoolse opvang van 6.30 uur tot begin schooltijd
  • Naschoolse opvang vanaf einde schooltijd tot 19.00 uur
  • Opvang op zaterdag (enkel in De Deugniet) van 7.30 tot 19.00 uur
  • Opvang op schoolvrije dagen en vakantiedagen van 6.30 tot 19.00 uur

Er wordt gewerkt met maandelijkse inschrijvingen en reserveren kan enkel digitaal

Prijs?

Voor- en naschoolse opvang:

per begonnen half uur0,81 euro

Woensdagmiddag, zaterdag, schoolvrije dagen en vakantiedagen:

minder dan 3 uur aanwezig 3,04 euro
3 tot 6 uur aanwezig 4,59 euro
vanaf 6 uur aanwezig 9,17 euro

25% korting voor opvang van meerdere kinderen uit eenzelfde gezin op dezelfde dag.

Sociaal tarief is mogelijk op aanvraag.

Jaarlijkse indexaanpassing mogelijk.

 

  • shutterstock_229049938.jpg
  • shutterstock_83635723.jpg
  • verf.jpg
  • shutterstock_48737959.jpg