Buitenschoolse Kinderopvang: algemeen

Buitenschoolse Kinderopvang: algemeen

Hoofdthemas

Wat?

De buitenschoolse kinderopvang (BKO) wordt georganiseerd door het stadsbestuur van Oostende. Het kind wordt opgevangen samen met andere kleuters of kinderen van de lagere school. De opvang gebeurt in lokalen die specifiek voor opvang zijn ingericht. Het vervoer van de school naar de locatie of omgekeerd is op een veilige manier geregeld. De BKO is erkend door Kind en Gezin. Reserveren of annuleren kan via deze link

 

In het kader van de maatregelen tegen corona, heeft de Vlaamse overheid nu beslist om de opvang tijdens de paasvakantie volledig gratis te maken. Zo zijn er geen drempels voor ouders voor wie de opvang in de paasvakantie echt noodzakelijk is. De dienst Buitenschoolse Kinderopvang van Stad Oostende zal dus ook voor de opvang in deze periode geen ouderbijdragen aanrekenen.

 

Stad Oostende organiseert noodopvang om kinderen op te vangen van wie de ouders uitzonderlijke prestaties neerzetten in de zorgsector, bij de veiligheidsdiensten of in de voedingssector. De kinderen worden opgevangen in de locaties verbonden aan de scholen zoals tijdens de schooldagen.

Inschrijven kan door deze formulieren én een werkattest ingevuld terug te bezorgen: bko.reservaties@oostende.be

Inschrijvingsformulier.docx135,4Kb(docx)

Formulier Noodopvang April 2020 .pdf64,8Kb(pdf)

Formulier Noodopvang April 2020 (via mail).docx74,8Kb(docx)

Schriftelijke overeenkomst.docx138,1Kb(docx)

Akkoordverklaring.docx134,4Kb(docx)

 

Heb je gereserveerd maar kan je kind toch niet naar de opvang komen? Vergeet dan zeker niet om ons te verwittigen om een boete te vermijden.

Toelating gebruik foto's en beeldmateriaal.docx136,5Kb(docx)

 

Voor wie?

voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Opvang?

Voor en na de schooltijden, op woensdagmiddag, op schoolvrije dagen, op pedagogische studiedagen, op zaterdagen en in vakantieperiodes.

Prijs?

Voor- en naschoolse opvang: 0,81 euro per begonnen half uur.

Woensdagmiddag, schoolvrije dagen, vakantieperiodes en zaterdag:

3,04 euro voor minder dan 3 uur aanwezig

4,59 euro voor 3 tot 6 uur aanwezig

9,17 euro vanaf 6 uur aanwezig.


25% korting voor opvang van meerdere kinderen uit eenzelfde gezin op dezelfde dag.

Verminderd tarief op aanvraag.

Prijzen worden aangepast aan de index.