Annuleren

Hoofdthemas

Annuleren zonder attest (één respijtdag per maand, halve opvangdag [als je een volledige opvangdag aangevraagd hebt maar slechts bevestiging hebt gekregen voor een halve opvangdag]) tot 12.00 uur van de dag voorafgaand aan de bedoelde opvangdag.

Heb je bijvoorbeeld voor woensdagochtend geen opvang meer nodig? 

Dan moet je ten laatste op dinsdag voor 12.00 uur annuleren via het digitaal annuleringsformulier.

Annuleren met attest (ziekte kind/ouder, werkloosheid, familiebegrafenis, laattijdig of gewijzigd uurrooster/lesrooster) kan tot 09.30 uur van de desbetreffende opvangdag.

Kan je bijvoorbeeld bij ziekte pas na 09.30 uur naar de dokter? 

Dan vul je al het digitaal annuleringsformulier in. Het attest kan je later nog doorsturen door een nieuw annuleringsformulier in te dienen, of door het attest door te mailen. Hiervoor heb je tijd tot de tweede werkdag van de volgende maand.

Annuleringsformulier


Als ouders de annuleringsprocedure niet correct volgen of als er geen uitzonderingsregel van toepassing is, rekent de BKO een bedrag per kind aan:

  • 5 euro voor voorschoolse opvang
  • 5 euro voor naschoolse opvang
  • 5 euro voor vooropvang speelpleinwerking
  • 5 euro voor naopvang speelpleinwerking
  • 10 euro voor woensdagnamiddagen
  • 15 euro voor schoolvrije dagen en vakantieperiodes