Annuleren

Hoofdthemas

Annuleren zonder attest kan tot 12.00 uur op de dag vóór de opvangdag

 • één respijtdag per maand
 • halve opvangdag (ik heb een volledige schoolvrije dag / vakantiedag aangevraagd hebt maar slechts bevestiging gekregen voor een halve dag)

Heb je bijvoorbeeld voor woensdagochtend geen opvang meer nodig? 

Dan moet je ten laatste op dinsdag voor 12.00 uur annuleren via het digitaal annuleringsformulier.

Annuleren met attest kan tot 09.30 uur op de dag van de opvangdag

 • ziekte kind/ouder
 • werkloosheid
 • familiebegrafenis
 • laattijdig of gewijzigd uurrooster/lesrooster

Kan je bijvoorbeeld bij ziekte pas na 09.30 uur naar de dokter? 

Dan vul je al het digitaal annuleringsformulier in. Het attest kan je later nog doorsturen door een nieuw annuleringsformulier in te dienen, of door het attest door te mailen. Hiervoor heb je tijd tot de tweede werkdag van de volgende maand.

Annuleringsformulier BKO


Als ouders de annuleringsprocedure niet correct volgen of als er geen uitzonderingsregel van toepassing is, rekent de BKO een bedrag per kind aan:

 • 5 euro voor voorschoolse opvang
 • 5 euro voor naschoolse opvang
 • 5 euro voor vooropvang speelpleinwerking
 • 5 euro voor naopvang speelpleinwerking
 • 10 euro voor woensdagnamiddagen
 • 15 euro voor schoolvrije dagen en vakantieperiodes
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.