BKO De Ravotter

Hoofdthemas

Kasteelstraat 22a (Wijk Zandvoorde)
T 059 25 17 93


Welke scholen?

De Ravotter is er voor kinderen die naar school gaan in:

  • GO! Basisschool De Puzzel afdeling Zandvoorde
  • Vrije Basisschool Zandvoorde
  • GO! De Vloedlijn
  • Heilig-Hartschool

Deze leerlingen dienen gebruik te maken van de schoolbus om het traject tussen locatie en de school af te leggen in overleg met de school.


Tijdens vakantiedagen is de locatie niet schoolgebonden.