Buitenschoolse Kinderopvang: algemene info

Buitenschoolse Kinderopvang: algemene info

Hoofdthemas

Wat?

De Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) wordt georganiseerd door Stad Oostende en is erkend door het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin). De opvang gebeurt onder begeleiding van geschoolde personeelsleden in lokalen die aangepast zijn aan de noden van de kinderen en die voldoen aan de veiligheidsnormen.

De dagelijkse leiding is in handen van:

 • Hoofd van dienst Sarabeth Vercruysse, Sarabeth.vercruysse@oostende.be
 • Pedagogisch coach Karine Fastenaekels, Karine.fastenaekels@oostende.be

Ouders die hun kinderen willen inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang moeten vooraf een dossier laten opmaken. Dat kan enkel in het Administratief Centrum na telefonische afspraak op het nummer 059 25 89 98.

Voor wie?

Voor alle kinderen uit de basisschool die in Oostende wonen of er naar school gaan. Tijdens de schoolvakanties krijgen kinderen jonger dan 6 jaar voorrang. 

Wanneer?

De Buitenschoolse Kinderopvang is het hele jaar door geopend, en enkel gesloten op zon - en feestdagen.

 • Voorschoolse opvang van 6.30 uur tot begin schooltijd
 • Naschoolse opvang vanaf einde schooltijd tot 19.00 uur
 • Opvang op zaterdag (enkel in De Deugniet) van 7.30 tot 19.00 uur
 • Opvang op schoolvrije dagen en vakantiedagen van 6.30 tot 19.00 uur

Er wordt gewerkt met maandelijkse inschrijvingen en reserveren kan enkel digitaal

Sluitingsdagen 2022

 • Zaterdag 1 januari 2022 (Nieuwjaar)
 • Maandag 18 april 2022 (Paasmaandag)
 • Donderdag 26 mei 2022 (O.L.H. Hemelvaart)
 • Maandag 6 juni 2022 (Pinkstermaandag)
 • Maandag 11 juli 2022 (Dag van de Vlaamse Gemeenschap)
 • Donderdag 21 juli 2022 (Nationale feestdag)
 • Maandag 15 augustus 2022 (O.L.V. Hemelvaart)
 • Dinsdag 1 november 2022 (Allerheiligen)
 • Woensdag 2 november 2022 (Allerzielen)
 • Vrijdag 11 november 2022 (Wapenstilstand)
 • Maandag 26 december 2022 (Tweede kerstdag)

Prijs?

Voor- en naschoolse opvang:

per begonnen half uur0,81 euro

Woensdagmiddag, zaterdag, schoolvrije dagen en vakantiedagen:

minder dan 3 uur aanwezig 3,04 euro
3 tot 6 uur aanwezig 4,59 euro
vanaf 6 uur aanwezig 9,17 euro

25% korting voor opvang van meerdere kinderen uit eenzelfde gezin op dezelfde dag.

Sociaal tarief is mogelijk op aanvraag.

Jaarlijkse indexaanpassing mogelijk.

Fiscaal attest

De kosten gemaakt voor kinderopvang tot veertien jaar, zijn fiscaal aftrekbaar. We bezorgen jaarlijks een fiscaal attest (december tot november) in de loop van de maand mei.

Huishoudelijk reglement

Vanaf 1 maart 2022 werken we met een nieuw huishoudelijk reglement. Het volledige reglement kan je hier nalezen. Wens je toch liever een papieren exemplaar? Laat ons dit weten, dan bezorgen we je dit.

 • shutterstock_229049938.jpg
 • shutterstock_83635723.jpg
 • verf.jpg
 • shutterstock_48737959.jpg