Buitenschoolse Kinderopvang: algemene info

Buitenschoolse Kinderopvang: algemene info

Hoofdthemas

Wat?

De Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) wordt georganiseerd door Stad Oostende en is erkend door het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin). De opvang gebeurt onder begeleiding van geschoolde personeelsleden in lokalen die aangepast zijn aan de noden van de kinderen en die voldoen aan de veiligheidsnormen.

De dagelijkse leiding is in handen van:

 • Hoofd van dienst Sarabeth Vercruysse, Sarabeth.vercruysse@oostende.be
 • Pedagogisch coach Karine Fastenaekels, Karine.fastenaekels@oostende.be

Ouders die hun kind(eren) voor de eerste keer willen inschrijven kunnen terecht in het Stadhuis. Dit kan op dinsdagochtend, woensdagnamiddag, donderdagochtend en donderdagavond.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Dan kan je ons contacteren via T 059 25 89 98.

Voor wie?

Voor alle kinderen uit de basisschool die in Oostende wonen of er naar school gaan. Tijdens de schoolvakanties krijgen kinderen jonger dan 6 jaar voorrang. 

Wanneer?

De Buitenschoolse Kinderopvang is het hele jaar door geopend, en enkel gesloten op zon - en feestdagen.

 • Voorschoolse opvang van 6.30 uur tot begin schooltijd
 • Naschoolse opvang vanaf einde schooltijd tot 19.00 uur
 • Opvang op zaterdag (enkel in De Deugniet) van 7.30 tot 19.00 uur
 • Opvang op schoolvrije dagen en vakantiedagen van 6.30 tot 19.00 uur

Er wordt gewerkt met maandelijkse inschrijvingen en reserveren kan enkel digitaal

Sluitingsdagen 2023

 • Maandag 2 januari 2023 (Tweede nieuwjaarsdag)
 • Maandag 10 april 2023 (Paasmaandag)
 • Maandag 1 mei 2023 (Feest van de Arbeid)
 • Donderdag 18 mei 2023 (O.L.H. Hemelvaart)
 • Maandag 29 mei 2023 (Pinkstermaandag)
 • Dinsdag 11 juli 2023 (Dag van de Vlaamse Gemeenschap)
 • Vrijdag 21 juli 2023 (Nationale feestdag)
 • Dinsdag 15 augustus 2023 (O.L.V. Hemelvaart)
 • Woensdag 1 november 2023 (Allerheiligen)
 • Donderdag 2 november 2023 (Allerzielen)
 • Zaterdag 11 november 2023 (Wapenstilstand)
 • Maandag 25 december 2023 (Kerstdag)
 • Dinsdag 26 december 2023 (Tweede kerstdag)

Prijs?

Voor- en naschoolse opvang:

per begonnen half uur0,91 euro

Woensdagmiddag, zaterdag, schoolvrije dagen en vakantiedagen:

minder dan 3 uur aanwezig3,43 euro
3 tot 6 uur aanwezig5,17 euro
vanaf 6 uur aanwezig10,34 euro 

25% korting voor opvang van meerdere kinderen uit eenzelfde gezin op dezelfde dag.

Sociaal tarief is mogelijk op aanvraag.

Jaarlijkse indexaanpassing mogelijk.

Fiscaal attest

De kosten gemaakt voor kinderopvang tot veertien jaar, zijn fiscaal aftrekbaar. We bezorgen jaarlijks een fiscaal attest (december tot november) in de loop van de maand mei.

Huishoudelijk reglement

Het volledige reglement kan je hier nalezen. Wens je toch liever een papieren exemplaar? Laat ons dit weten, dan bezorgen we je dit.

 • shutterstock_229049938.jpg
 • shutterstock_83635723.jpg
 • verf.jpg
 • shutterstock_48737959.jpg