Algemene info

Algemene info

Hoofdthemas

Wat?

De Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) wordt georganiseerd door Stad Oostende en is erkend door het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin). De opvang gebeurt onder begeleiding van geschoolde personeelsleden in lokalen die aangepast zijn aan de noden van de kinderen en die voldoen aan de veiligheidsnormen.

De dagelijkse leiding is in handen van:

 • Hoofd van dienst Shana Gysbrechts, Shana.gysbrechts@oostende.be
 • Pedagogisch coach Karine Fastenaekels, Karine.fastenaekels@oostende.be

Ouders die hun kind(eren) voor de eerste keer willen inschrijven kunnen na afspraak terecht in het Stadhuis. Dit kan op dinsdagochtend, woensdagnamiddag, donderdagochtend en donderdagavond. Je kunt online een afspraak maken via www.oostende.be/bko-afspraak

Wil je een telefonisch een afspraak maken of heb je een vraag? Dan kan je ons contacteren via 059 25 89 98.

Voor wie?

Alle kinderen uit het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. Tijdens de schoolvakanties is er voorrang voor kinderen die jonger zijn dan 6 jaar en waarvan de ouders in Oostende gedomicilieerd zijn. 

Kinderen met extra en/of specifieke zorgbehoeften worden samen met andere kinderen opgevangen. Samen met Inspirant aan Zee | MFC bouwen we verder aan een kwaliteitsvol inclusief basisaanbod aan opvang

Wanneer?

De Buitenschoolse Kinderopvang is het hele jaar door geopend, en enkel gesloten op zon - en feestdagen.

 • Voorschoolse opvang van 6.30 uur tot begin schooltijd
 • Naschoolse opvang vanaf einde schooltijd tot 19.00 uur
 • Opvang op zaterdag (enkel in De Deugniet) van 7.30 tot 19.00 uur
 • Opvang op schoolvrije dagen en vakantiedagen van 6.30 tot 19.00 uur

Er wordt gewerkt met maandelijkse inschrijvingen en reserveren kan enkel digitaal

Sluitingsdagen 2024

 • Maandag 1 januari 2024 (Nieuwjaarsdag)
 • Dinsdag 2 januari 2024 (Tweede nieuwjaarsdag)
 • Maandag 1 april 2024 (Paasmaandag)
 • Woensdag 1 mei 2024 (Feest van de Arbeid)
 • Donderdag 9 mei 2024 (O.L.H. Hemelvaart)
 • Maandag 20 mei 2024 (Pinkstermaandag)
 • Donderdag 11 juli 2024 (Dag van de Vlaamse Gemeenschap)
 • Donderdag 15 augustus 2024 (O.L.V. Hemelvaart)
 • Vrijdag 11 oktober 2024 (pedagogische studiedag personeel)
 • Vrijdag 1 november 2024 (Allerheiligen)
 • Zaterdag 2 november 2024 (Allerzielen)
 • Maandag 11 november 2024 (Wapenstilstand)
 • Woensdag 25 december 2024 (Kerstdag)
 • Donderdag 26 december 2024 (Tweede kerstdag)

Prijs?

Voor- en naschoolse opvang:

per begonnen half uur0,91 euro

Woensdagmiddag, zaterdag, schoolvrije dagen en vakantiedagen:

minder dan 3 uur aanwezig3,43 euro
3 tot 6 uur aanwezig5,17 euro
vanaf 6 uur aanwezig10,34 euro 

25% korting voor opvang van meerdere kinderen uit eenzelfde gezin op dezelfde dag.

Sociaal tarief is mogelijk op aanvraag.

Jaarlijkse indexaanpassing mogelijk.

Fiscaal attest

De BKO bezorgt de ouders jaarlijks een ingevuld fiscaal attest (voor de periode van december tot november) voor 1 maart. De kosten gemaakt voor opvang van kinderen tot 14 jaar, zijn fiscaal aftrekbaar.

De BKO bezorgt de gegevens op vraag van de FOD financiƫn digitaal aan de belastingdiensten. Hiervoor moet het bestuur beschikken over een correct rijksregisternummer van ouder en kind.

Huishoudelijk reglement

Het volledige reglement kan je hier nalezen. Wens je toch liever een papieren exemplaar? Laat ons dit weten, dan bezorgen we je dit.

 • shutterstock_229049938.jpg
 • shutterstock_83635723.jpg
 • verf.jpg
 • shutterstock_48737959.jpg
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.