Buitenschoolse Kinderopvang: algemene info

Buitenschoolse Kinderopvang: algemene info

Hoofdthemas

Wat?

De Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) wordt georganiseerd door Stad Oostende en is erkend door het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin). De opvang gebeurt onder begeleiding van geschoolde personeelsleden in lokalen die aangepast zijn aan de noden van de kinderen en die voldoen aan de veiligheidsnormen.

De dagelijkse leiding is in handen van:

Ouders die hun kinderen willen inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang moeten vooraf een dossier laten opmaken. Dat kan enkel in het Administratief Centrum na telefonische afspraak op het nummer 059 25 17 39.

Voor wie?

Voor alle kinderen uit de basisschool die in Oostende wonen of er naar school gaan. Tijdens de schoolvakanties krijgen kinderen jonger dan 6 jaar voorrang.

Wanneer?

De Buitenschoolse Kinderopvang is het hele jaar door geopend, en enkel gesloten op zon - en feestdagen.

 • Voorschoolse opvang van 6.30 uur tot begin schooltijd
 • Naschoolse opvang vanaf einde schooltijd tot 19.00 uur
 • Opvang op zaterdag (enkel in De Deugniet) van 7.30 tot 19.00 uur
 • Opvang op schoolvrije dagen en vakantiedagen van 6.30 tot 19.00 uur

Er wordt gewerkt met maandelijkse inschrijvingen en reserveren kan enkel digitaal

Sluitingsdagen 2021

 • Maandag 5 april 2021 (Paasmaandag)
 • Donderdag 13 mei 2021 (O.L.H. Hemelvaart)
 • Vrijdag 14 mei 2021 (brugdag)
 • Maandag 24 mei 2021 (Pinkstermaandag)
 • Woensdag 21 juli 2031 (Nationale feestdag)
 • Maandag 1 november 2021 (Allerheiligen)
 • Dinsdag 2 november 2021 (Allerzielen)
 • Donderdag 11 november 2021 (Wapenstilstand)
 • Vrijdag 24 december 2021 (brugdag)
 • Zaterdag 25 december 2021 (kerstdag)
 • Vrijdag 31 december 2021 (brugdag)
 • Zaterdag 1 januari 2022 (Nieuwjaar)

Prijs?

Voor- en naschoolse opvang:

per begonnen half uur0,81 euro

Woensdagmiddag, zaterdag, schoolvrije dagen en vakantiedagen:

minder dan 3 uur aanwezig 3,04 euro
3 tot 6 uur aanwezig 4,59 euro
vanaf 6 uur aanwezig 9,17 euro

25% korting voor opvang van meerdere kinderen uit eenzelfde gezin op dezelfde dag.

Sociaal tarief is mogelijk op aanvraag.

Jaarlijkse indexaanpassing mogelijk.

Fiscaal attest

De kosten gemaakt voor kinderopvang tot veertien jaar, zijn fiscaal aftrekbaar. We bezorgen jaarlijks een fiscaal attest (december tot november) in de loop van de maand juni.

 • shutterstock_229049938.jpg
 • shutterstock_83635723.jpg
 • verf.jpg
 • shutterstock_48737959.jpg