Reserveren

Hoofdthemas

Reserveringsaanvragen na 16.30 uur (op vrijdag 15.30 uur) worden pas de volgende werkdag verwerkt.


Is er een pedagogische studiedag op school? Dan voorzien we opvang vanaf 4 gereserveerde plaatsen. Heb je een volledige dag opvang nodig? Dan vink je zowel voor- als naschools aan. 


Is je kinddossier nog niet vernieuwd? Dan kunnen we vanaf maart geen opvang meer aanbieden.


We passen deze zomer een nieuw reservatiesysteem toe. Dit nieuwe systeem biedt jullie de kans om zich sneller voor te bereiden op de zomervakantie én voorkomt boetes door laattijdig te annuleren.

Wil je gebruik maken van de voorrangsregel? 

Dan kan je reserveren van maandag 29 mei 8.00 uur t.e.m. zondag 4 juni 23.59 uur.

Reserveren na 19 juni blijft mogelijk tot de capaciteitsgrens bereikt is.