Blauwe economie

Blauwe economie

Blauwe Economie is een vrij nieuw en ruim te interpreteren begrip. Wat wij eronder verstaan, kan je hier nalezen.

Aan de hand van een sterke en brede samenwerking willen we de regio Middenkust positioneren als toonaangevend in het thema Blauwe Economie.

Gedurende een participatief traject werd een ambitienota geformuleerd. Bij de diverse belanghebbenden groeide het enthousiasme om de Blauwe Economie samen verder te ontwikkelen tot een cruciale economische motor voor de hele regio.  

De ambitienota dient als een leidraad en inspiratiebron voor de verdere realisatie van een toekomstgerichte werking. Het legt de basis voor gezamenlijke inspanningen, gedeelde doelen en een collectieve ambitie om de Blauwe Economie in de Middenkust te laten bloeien. 

Wie meer informatie wil, kan bij Veerle Willaert terecht, coördinator Blauwe Economie, veerle.willaert@oostende.be 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.