Blinc

Hoofdthemas

In alle opvanglocaties ontvangen we dagelijks kinderen met specifieke ondersteuningsnoden.

Er is steeds meer nood aan inclusieve opvang en voor het personeel is er extra coaching nodig.

Samen met Inspirant aan Zee | MFC bouwt Stad Oostende daarom verder aan een kwaliteitsvol inclusief basisaanbod aan opvang en vrijetijdsactiviteiten in Oostende.

Met Blinc wordt volop ingezet op een inclusieve werking binnen de stadsdiensten, met als doel alle kinderen te laten 'blinken in hun vel'.

Meer info? www.inspirant.be/kind-en-jongere/ondersteuning-kinderopvang/blinc