Bouwen en verbouwen in Oostende

Bouwen en verbouwen in Oostende

Of je voor je bouwplannen wel of niet een omgevingsvergunning nodig hebt, hangt van veel factoren af.

 • Is er voor jouw wijk een bijzonder plan van aanleg?
 • Woon je in een verkaveling en zijn daar specifieke regels?
 • Wat wens je te bouwen en waar wil je dat inplanten?
 • Hoe groot wordt je bouwwerk en welke invloed heeft dat op de buurt?
 • Zal er een hinderlijke activiteit worden uitgevoerd?

Je ziet dat een eenduidig antwoord niet altijd eenvoudig is. Daarom neem je best contact op de dienst Omgeving vooraleer je aan je werken begint, hoe klein en onopvallend die ook mogen lijken.

Bekijk hier hoe je contact met ons kan opnemen.

Contacteer Omgeving

Wist je dat …

 • je voor houten afsluitingspanelen in de tuin ook vaak een omgevingsvergunning moet aanvragen?
 • het schilderen van je voorgevel vrijgesteld is van vergunning? Woon je echter in een erfgoedpand, dan kunnen speciale voorwaarden gelden.
 • je een tuinhuis of een carport niet zomaar overal kan neerzetten?
 • je huis opsplitsen in meerdere appartementjes of studio’s niet zomaar kan?
 • een veranda van minder dan 40 m² toch vergunningsplichtig kan zijn?
 • een melding niet telefonisch kan?
 • je plannen anders uitvoeren dan vergund, een bouwovertreding is?
 • oude koterijen afbreken meestal vergunningsplichtig is?

Weet dat bouwen -of slopen- zonder de nodige vergunningen een bouwovertreding is, waarvoor de politie een proces-verbaal kan opmaken … dus: beter voorkomen dan genezen!