Bouwmisdrijven

Bouwmisdrijven

Stedenbouwkundige misdrijven en stedenbouwkundige inbreuken worden strafbaar gesteld door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Denk je dat er ergens werken worden uitgevoerd in strijd met de voorschriften of zonder bouw- of omgevingsvergunning, dan kun je hiervoor terecht bij de dienst Handhaving, team Omgeving.

Het kan hierbij gaan om werken in uitvoering of werken die in stand gehouden worden en:

  • in strijd zijn met een bouw-, omgevings- of verkavelingsvergunning
  • in strijd zijn met plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • in strijd zijn met de stedelijke verordening op de bouwwerken
  • in strijd zijn met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
  • vergunningsplichtige werken die zonder bouw- of omgevingsvergunning uitgevoerd worden
  • ...

Meld een bouwmisdrijf

Om het dossier zo goed mogelijk te kunnen behandelen, vragen we om een melding te sturen naar het O-punt. De verbalisant ruimtelijke ordening kan vervolgens eventuele controles uitvoeren.

O-punt - Stad Oostende

Opgelet!

  • anonieme klachten worden niet behandeld
  • het team Omgeving is niet bevoegd om burgerlijke zaken te behandelen