De bouwstop in de toeristische zone

Oostende is in de zomermaanden een toeristische trekpleister. Om iedereen, ook de Oostendenaren, te laten genieten van een rustige zomer, zijn bouwwerken in sommige delen van de stad niet toegestaan.

De stedelijke verordening op de bouwwerken schrijft het volgende voor:

De uitvoering van sloop- en/of bouwwerken is verboden tussen 1 juli en 31 augustus op percelen of in gebouwen die palen aan straten of pleinen, begrepen in de zone begrensd door de Visserskaai, de Albert-I-Promenade, de Zeedijk, de Northlaan, de Nieuwpoortsesteenweg, de Alfons Pieterslaan en de Vindictivelaan. Hetzelfde geldt ook voor de rest van de Zeedijk. In de zone gelegen tussen de zee en de as Nieuwpoortsesteenweg - Alfons Pieterslaan Vindictivelaan mogen geen sloopwerken opgestart worden na 31 mei.

Na een grondige motivatie kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen om een afwijking op deze bouwstop toe te staan.

Hiervoor vul je het formulier hieronder in.

Afwijking bouwstop in de toeristische zone aanvragen