De bouwstop in de toeristische zone

Oostende is in de zomermaanden een toeristische trekpleister. Om iedereen, ook de Oostendenaren, te laten genieten van een rustige zomer, zijn bouwwerken in sommige delen van de stad niet toegestaan.

Sinds jaar en dag is er in Oostende een 'bouwstop' tijdens de maanden juli en augustus, om de hinder die (bouw)werkzaamheden met zich meebrengen te beperken tijdens de toeristische topmaanden. Er waren wel heel wat afwijkingen en uitzonderingen mogelijk en die werden in het verleden veelvuldig aangevraagd.

Steeds meer uitzonderingen aangevraagd

Stad Oostende ging aan de slag om de aangevraagde uitzonderingen van de voorbije jaren te analyseren. Daaruit bleek dat de meeste uitzonderingen werden aangevraagd in de eerst twee weken van juli en de laatste twee weken van augustus, logischerwijze de periode net voor en net na het bouwverlof.  

Kortere periode, maar uitgebreide zone

Om de reglementen meer in lijn met de realiteit te brengen en alles eenduidiger te maken, legt Stad Oostende de periode van de bouwstop vanaf deze zomer vast tussen 11 juli en 25 augustus. Binnen de nieuwe regeling mogen er vanaf 15 juni ook geen sloopwerken meer gestart worden.

Het verbod omvat zowel werken waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, werken die onder meldingprocedure vallen of werken die vrijgesteld zijn van omgevingsvergunning. Werken die op geen enkele manier hinder veroorzaken (noch geur-, geluids-, stof- of trillingshinder) kunnen wel uitgevoerd worden.

De zone waar de bouwstop geldt, wordt aangepast. In de vorige regeling mocht niet gewerkt worden in de zone begrensd door de Zeedijk/Albert I-promenade, Visserskaai, Vindictivelaan/Alfons Pieterslaan/Nieuwpoortsesteenweg, tot aan de Northlaan in Mariakerke. In de nieuwe regeling wordt de zone westwaarts uitgebreid en loopt ze tot aan de Westlaan in Raversijde (zie kaart). Zo is ook het volledige gebied van Mariakerke en Raversijde 'boven' de Nieuwpoortsesteenweg gevrijwaard van zware bouw- of sloopwerken tijdens het hoogseizoen (er wordt een overgangsmaatregel voorzien voor de reeds vergunde omgevingsvergunningen).

Enkel uitzonderingen omwille van veiligheid, openbaar belang of overmacht

Waar vroeger heel wat afwijkingen aangevraagd konden worden, kiezen we er nu voor om in de kortere periode dat er effectief een bouwstop is, enkel afwijkingen toe te staan voor een heel beperkt aantal gemotiveerde redenen:

  • Werken van openbaar nut (bv. dringende werken aan nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit)
  • Werken met het oog op de openbare veiligheid (bv. herstelling van een trottoir)
  • Werken die het gevolg zijn van overmacht zoals stabiliteitsproblemen of stormschade
  • Werven die in de uitgebreide zone liggen en waarvoor vóór 11/02/2022 (voor het invoegetreden van deze regelgeving) een omgevingsvergunning verleend werd.

Dergelijke bouwwerken die uitzonderlijk toch nog worden toegestaan, zullen enkel nog mogen plaatsvinden tussen 9.00 en 18.00 uur. Zo is de nachtrust van omwonenden verzekerd.

De nieuwe regelgeving werd opgenomen in de nieuwe gemeentelijke stedenbouwkundige verordening en werd goedgekeurd op de Gemeenteraad van 21 februari 2022.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.