Inname openbaar domein voor werken

Inname openbaar domein voor werken

Wil je bouwen of verbouwen en wens je hiervoor een deel van het openbaar domein in te nemen om bijvoorbeeld een container, voertuig, vrachtwagen, kraan, stelling, materiaal, werkzone, … te plaatsen?

Dan heb je hiervoor een toelating nodig van de stad Oostende. Je kan een vergunning aanvragen om een afgesproken deel van het openbaar domein voor een vastgelegde periode in te nemen. Aan deze vergunning is ook steeds een signalisatievergunning gekoppeld. Hierin wordt afgesproken welke verkeersborden je verplicht moet plaatsen om de veiligheid van alle weggebruikers te verzekeren. 

Een vergunning voor het innemen van het openbaar domein vraag je ten laatste 14 dagen voor de startdatum aan.

Digitale aanvraag

Een aanvraag indienen kan enkel online of aan het loket.

Digitale aanvraag: innemen van het openbaar domein

Je dient steeds volgende documenten en gegevens in:

  • afmetingen openbaar domein (trottoir, rijbaan, fietspad, verkeersvrije plaatsen zoals woonerven, promenade, plein, winkelstraat, …)
  • alle innames met afmetingen
  • vrije doorgang voor voetgangers, fietsers, verkeer, ….
  • welke signalisatie wordt geplaatst op het openbaar domein

Als de rijweg moet afgesloten worden, dan moet je een signalisatieplan en omleidingsroute opstellen.

Alle omwonenden, handelaars en garagehouders die hinder kunnen ondervinden, moeten minimum 24 uur vooraf schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de aard en de duur van de hinder.

Wanneer je in verschillende fasen werkt, dan moeten verschillende, aparte vergunningen worden aangevraagd.

Wil je weten of er al een inname is?

Surf dan naar Hinder in Kaart


Wens je een parkeerverbod?

Parkeerverbodsborden moeten zelf worden geplaatst uiterlijk 24 uur vóór de inname van het openbaar domein. Op het moment dat je de borden plaatst, moet je een meldingsfiche invullen die je ontvangt wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd. Je noteert de nummerplaten van alle voertuigen die op dat moment tussen de borden staan. De meldingsfiche bezorg je aan de Lokale politie (aan het onthaal van Lokale politie, Lijndraaiersstraat 5 of via mail PZ.Oostende.Onthaal@police.belgium.eu). Ook als er geen wagens staan geparkeerd dan moet je meldingsfiche indienen.

Je vergunning verlengen kan snel en digitaal via de link die je vindt in de e-mail van je laatst lopende vergunning. Vind je deze e-mail niet meer terug? Vul dan een nieuwe aanvraag in.


Hoeveel zal het kosten?

Voor het innemen van het openbaar domein is er een belasting te betalen. Na het afleveren van de vergunning voor de inname van het openbaar domein ontvang je een factuur. Deze betaal je binnen de 30 dagen. Vermeld altijd de gestructureerde mededeling.

De belasting bedraagt 0,58 euro/m²/dag.

Dit tarief is niet van toepassing op plaatsen voorbehouden voor betalend parkeren.

Het in gebruik nemen van plaatsen voorbehouden voor betalend parkeren voor het uitvoeren van werken aan of in een gebouw of nieuwbouw en/of het plaatsen van afvalcontainers, bestel-, aanhang- of personenwagens door een particulier of een bedrijf: 16 euro per dag per parkeerplaats.

Opgelet! Het is belangrijk om de periode en grootte van de inname correct in te vullen. Je betaalt voor de inname en de periode die je aanvraagt.

Stedelijke verordening

Belastingverordening


Ga je verhuizen en wens je een toelating om een verhuiswagen of verhuislift te plaatsen?

Neem contact op met de Lokale politie op het nummer 059 70 11 11 of surf naar de website van de Lokale politie