Bezetten openbaar domein n.a.v. werkzaamheden

Download de formulieren:

Aanvraagformulier: Tijdelijk gebruik n.a.v. werkzaamheden144,9Kb(docx)

Aanvraagformulier: Tijdelijk gebruik n.a.v. werkzaamheden aan gebouw of nieuwbouw132Kb(docx)

De Burgemeester verleent de machtiging tot het bezetten van het openbaar domein voor het inrichten van bouwwerven, het opstellen van bouwketen, hijskranen, bouwmachines e.d.

Aanvraag

De dienst Handhaving en Toezicht coördineert de aanvragen voor het bezetten van het openbaar domein. Een vergunning moet minimum 5 werkdagen op voorhand voor de middag aangevraagd worden.

De aanvraag moet gebeuren aan het loket, per post of per e-mail met het voorziene formulier:

De gegevens moeten volledig zijn en er moet een nauwkeurige schets bijgevoegd worden.

Afhalen

Van zodra de vergunning werd goedgekeurd wordt deze bezorgd via e-mail of kan deze worden afgehaald in het Stadhuis.


Tijdelijk parkeerverbod

Werd er parkeerverbod aangevraagd en toegekend, dan moet de aanvrager zelf de borden plaatsen en wel minstens 24 uur op voorhand. De aanvrager moet bovendien de meldingsfiche invullen en faxen of mailen naar de dispatching van de Lokale Politie (059/80.84.47). Werd deze fiche niet (tijdig) terugbezorgd, dan kan de politie niet optreden als er bij aanvang van de werken nog voertuigen in de afgebakende zone staan.

Een verlenging wordt enkel toegestaan als deze aansluit op een reeds aangevraagde periode.

Nog vragen? Stuur een mailtje naar bouwwerven@oostende.be.