Inname openbaar domein voor werken

Inname openbaar domein voor werken

Wil je bouwen of verbouwen en wens je hiervoor een deel van het openbaar domein in te nemen om bijvoorbeeld een container, een voertuig, een vrachtwagen, een kraan, een stelling, materiaal, een werkzone, … te plaatsen?

Dan heb je hiervoor een vergunning nodig. Je kunt een vergunning aanvragen om een afgesproken deel van het openbaar domein voor een bepaalde periode in te nemen. Aan de vergunning is ook steeds een signalisatievergunning gekoppeld. Hierin wordt afgesproken welke verkeersborden je verplicht moet plaatsen om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen. 

Een vergunning voor het innemen van het openbaar domein vraag je ten laatste 14 dagen voor de startdatum aan.

Ik wil een digitale aanvraag tot inname doen.

Een aanvraag indienen kan enkel online.

Digitale aanvraag: innemen van het openbaar domein

Je zult verplicht een duidelijk plan moeten toevoegen bij je aanvraag. Daarop vermeld je:

  • de afmetingen op het openbaar domein (trottoir, rijbaan, fietspad, verkeersvrije plaatsen zoals woonerven, promenade, plein, winkelstraat, …)
  • de afmetingen van alle innames
  • aanduiding van de vrije doorgang voor voetgangers, fietsers, verkeer, …
    wanneer je geen vrije doorgang van 1,50 meter kunt voorzien, dan moet er op de rijweg/parkeerstrook een gang van minstens 1,50 m breedte gemaakt worden met verlichte bakens. Hetzelfde geldt voor fietsers wanneer er geen doorgang kan gemaakt worden op het fietspad.
  • welke signalisatie wordt geplaatst op het openbaar domein (zie opmaak signalisatieplan)

Als de rijweg moet afgesloten worden, dan moet je een signalisatieplan en omleidingsroute opstellen. (zie opmaak signalisatieplan)

Alle omwonenden, handelaars en garagehouders die hinder kunnen ondervinden, moeten minimaal 24 uur vooraf schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de aard en de duur van de hinder.

Wanneer je in verschillende fasen werkt, dan moeten verschillende, aparte vergunningen worden aangevraagd.


Hoe maak ik een signalisatieplan op?

Een signalisatieplan is een belangrijk deel van je vergunningsaanvraag. Je vindt hieronder een handleiding van hoe het moet.

Ee signalisatieplan bevat de volgende elementen:

  • de exacte intekening van de werfzone
  • de verkeersmaatregelen en/of omleidingen rondom de werfzone met opgave van de te plaatsen verkeersborden

handleiding opmaken signalisatieplan.pdf968,7 Kb(pdf)

Enkele voorbeelden van signalisatieplannen:

werfinrichtingsplan.pdf102,2 Kb(pdf)

voorbeeld via geopunt.pdf86,5 Kb(pdf)

voorbeeld schets met afmetingen.pdf85,1 Kb(pdf)

inname met kraan.pdf94,5 Kb(pdf)

voorbeeld handmatig inplantingsplan 1.pdf59,7 Kb(pdf)

voorbeeld handmatig inplantingsplan 2.pdf351,5 Kb(pdf)


Ik ondervind moeilijkheden tijdens het aanvragen.

In dit filmpje wordt het aanvraagproces stap voor stap uitgelegd.


Is er al een inname op het adres dat ik wens aan te vragen?

Controleer het hier: Is er al een inname?


Hoogdringendheid?

Is je aanvraag hoogdringend omdat je getroffen bent door overmacht waarbij uitstel van de herstellingen/werken bijkomende schade teweegbrengt (niet voor een vergetelheid of een planningsprobleem), dan neem je telefonisch contact op met het team Bouwwerven om te verifiëren of je aanvraag dringend kan behandeld en goedgekeurd worden. Hiervoor moet je aanvraag uiteraard al ingediend zijn, met de alle gevraagde gegevens. Bel naar 059 25 80 70 of mail naar bouwwerven@oostende.be met de referentie van uw EagleBE-ID nummer.


Ik wens een parkeerverbod.

Parkeerverbodsborden moeten zelf worden geplaatst uiterlijk 24 uur vóór de inname van het openbaar domein. Op het moment dat je de borden plaatst, moet je de nummerplaten noteren van alle voertuigen die op dat moment tussen de borden staan en een foto nemen. Deze nummerplaten registreer je samen met de genomen foto in EagleBe. 
Dit kan via de link in je e-mail van je vergunning of in je eigen portaal.

handleiding_ingave_nummerplaten.pdf266,2 Kb(pdf)

Wanneer je verbodsborden of signalisatie moet huren, zoek dan via een zoekmachine (bvb Google of Bing) naar "verhuur signalisatie". Je krijgt dan een lijst van alle bedrijven waar je dit kunt huren.


Ik wil mijn vergunning verlengen.

Je kunt je aanvraag verlengen tot de laatste dag van je lopende vergunning. De link in de e-mail van je laatst lopende vergunning brengt je naar de website van Eaglebe. Selecteer "Mijn portaal" en verleng je dossier.

Vind je de mail niet meer terug? Surf dan naar https://app.eaglebe.com en meld je aan. Selecteer "Mijn portaal" en verleng je dossier.

Wil je je aanvraag verlengen na de laatste dag van je vorige vergunning, dan zul je een volledige nieuwe aanvraag moeten indienen. Surf dan naar https://app.eaglebe.com en log in. Selecteer naar "Mijn portaal" en kopieer je dossier. Vul de nieuwe data in. De doorlooptijd is opnieuw 14 dagen.

Heb je nog geen account? Surf naar https://app.eaglebe.com en laat je registeren als nieuwe gebruiker. Wanneer je geregistreerd bent als nieuwe klant, dan ontvang je een e-mail van Eagle met een link om het account te bevestigen.
Mocht je de mail niet terugvinden, kijk dan even bij uw ongewenste mails. Na bevestiging, kun je je aanmelden via https://app.eaglebe.com.

"Mijn portaal" vind je bovenaan rechts, wanneer je op je naam klikt.


Wat kost mijn inname?

Voor de inname van het openbaar domein betaal je een belasting. Na het afleveren van je vergunning ontvang je een factuur. Die betaal je binnen de 30 dagen. Vermeld altijd de gestructureerde mededeling.

De belasting bedraagt 0,67 euro/m²/dag. Dit tarief is niet van toepassing op plaatsen voorbehouden voor betalend parkeren.

Voor het privatief maken van betalende parkeerplaatsen betaal je een belasting van 19 euro/dag/plaats. Je hoeft geen parkeerticket meer te kopen.

Je kunt hier de volledige belastingsverordening nalezen.

Opgelet! Het is belangrijk om de periode en grootte van de inname correct in te vullen. Je betaalt voor de inname en de periode die je aanvraagt.


Ik ga verhuizen. Wat moet ik doen?

Ga naar onze verhuispagina Verhuizen: parkeerverbod aanvragen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.