Een voorafgaande vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen is vereist voor het plaatsen van braadspitten.

Deze vergunning wordt enkel gegeven aan handelaars in vlees en gevogelte.
De braadspitten moeten in langse richting tegen de gevel staan.
Er geldt een verbod van reclame op de braadspitten met uitzondering van de vermelding van de eigen handelsnaam.