Brugfiguren

Wat doet een brugfiguur?

Door de inzet van brugfiguren wil de stad Oostende optimale ontplooiingskansen bieden aan alle kinderen en jongeren.

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon die aan de slag gaat in één of meerdere scholen (basis en secundair). Zij/hij werkt netoverschrijdend en tracht de kloof tussen ouders, school en relevante sociale partners te verkleinen.

De brugfiguur werkt op de scholen aan:

  • zorg op school
  • schoolparticipatie
  • maximale rechtentoekenning in functie van armoedebestrijding
  • versterken van een hulp- en dienstverleningsnetwerk van gezinnen.

Deze pijlers vertalen zich in concrete acties en activiteiten doorheen het schooljaar, na overleg met directie en zorgteam.

Waarvoor kan je als ouder bij de brugfiguur terecht?

Een brugfiguur biedt een luisterend oor, gaat mee op stap, geeft informatie, bemiddelt, zoekt mee naar een oplossing voor de hulpvraag om ouders optimaal van hun rechten te laten genieten. Een brugfiguur legt contacten met relevante welzijnspartners en werkt samen met het zorgteam van de school.

Schoolpoortcontacten en daarbuiten

Dat alles gebeurt via schoolpoortcontacten, persoonlijke gesprekken op school, huisbezoeken, telefonische contacten, e-mail en sociale media. Die contacten met de gezinnen vinden niet altijd op school plaats, omdat ouders ook nood hebben aan spontaan, laagdrempelig en ongedwongen contact.

Een brugfiguur ‘verplaatst’ zich dan ook naar de leefwereld van het gezin: letterlijk en figuurlijk. Naast deze individuele aanpak organiseert een brugfiguur ook schoolbrede, preventieve informatiemomenten.

Van alle bruggen thuis

Brugfiguren spelen in op de dagelijkse vragen of zorgen van gezinnen, daardoor ziet elke werkdag er anders uit. Een ouder helpen met het aanvragen van onderwijscheques,  vragen opvolgen vanuit het zorgteam, tijd maken om te luisteren naar ouders, een infomoment met soep of koffie organiseren, het op-tijd-op-school- zijn mee opvolgen, … zijn slechts enkele voorbeelden van wat een brugfiguur allemaal doet.

Brugfiguren secundair

De vaststelling dat er in het secundair onderwijs een (te) grote groep leerlingen de school verlaat zonder diploma en aldus ongekwalificeerd uitstroomt, heeft aanzet gegeven tot de opstart van brugfiguren in het secundair onderwijs. De focus in het secundair ligt na overleg met de scholen en de partners op de jongeren uit de tweede graad.

Ook in het secundair is de brugfiguur een neutrale vertrouwenspersoon die netoverschrijdend werkt. Zij zoekt mee naar een oplossing als de basisbehoeften van leerlingen niet voldoende zijn ingevuld om op een goeie manier school te lopen. Zijn werkt nauw samen met het zorgteam van de school en relevante welzijnspartners. De brugfiguur kan de jongere ook volgen bij een eventueel schoolverandering en/of zorgen voor een warme overdracht.

Vlinderbrugfiguren

De vlinderbrugfiguren werken in de basisscholen die geen vaste brugfiguur op school hebben, maar die toch uitgedaagd worden door een divers, kansarm en/of anderstalig schoolpubliek. De vlinderbrugfiguren gaan, op vraag van de scholen, gericht aan de slag gaan met specifieke vragen die de scholen zelf aanbrengen. Daarbij gaat het niet over lange termijn begeleiding, noch over individuele hulpverlening aan gezinnen. Het gaat wel over kortlopende ondersteuning van basisscholen bij het zoeken naar structurele oplossingen voor een afgebakend thema. De vlinderbrugfiguren zijn te bereiken via vlinder.brugfiguren@oostende.be of via onderstaande contactgegevens.

Een overzicht van de Oostendse brugfiguren, hun functie en de scholen die ze bedienen:

Ben je nieuwsgierig? Heb je een vraag? Aarzel niet en neem contact op!

 

Siska D’Haene

Siska.dhaene@oostende.be 

0485 67 70 68

Coach brugfiguren

GO! Basisschool De Groeiboom


Tineke Staelens

Tineke.staelens@oostende.be 

0488 47 64 60

Vlinderbrugfiguur

Vrije Lagere School Westdiep


Griet Inghelbrecht

Griet.inghelbrecht@oostende.be 

0494 72 41 60

Vlinderbrugfiguur

Vrije Basisschool Sint-Andreas Schapenstraat


Jutta Missiaen

Jutta.missiaen@oostende.be 

0488 42 47 26

GO! Freinetschool De Zonnebloem

GO! Basisschool Kroonlaan


Ann Verdonck

Ann.verdonck@oostende.be 

0496 56 59 08

Onze-Lieve-Vrouwecollege Aartshertoginnestraat

Onze-Lieve-Vrouwecollege Kaaistraat


Melanie Corty

Melanie.corty@oostende.be 

0499 81 98 41

Vrije Kleuterschool Westdiep

GO! Basisschool de morootjes


Ines Daniëls

Ines.daniels@oostende.be 

0492 15 32 86

GO! Basisschool De Puzzel

GO! Basisschool Vogelzang


Tina Bacquaert

Tina.bacquaert@oostende.be 

0471 84 08 57

Ensorinstituut

Sint-Jozef Petrus & Paulus Centrum


Lynn Becue

Lynn.becue@oostende.be 

0474 49 13 08

Petrus & Paulus West

Vesaliusinstituut