Brugfiguren zetten actiever in op sociale media

Siska Dhaene is coach Brugfiguren bij de dienst Onderwijs van Stad Oostende en vertelt hoe zij en haar collega's aan de slag zijn gebleven in deze crisis.

Welk effect voelen jullie bij de doelgroep met wie jullie werken?

Bij veel gezinnen leeft er nogal wat angst, zeker bij mensen met migratie-achtergrond die de taal nog niet zo goed beheersen. Best heftig om te zien hoe gezinnen die sowieso al vaak met veel mensen in een krappe ruimte samenwonen nu al wekenlang letterlijk amper durven buiten te komen. We vrezen dat dit voor veel kinderen en ouders een zware periode is. In het begin van de crisis deden zich bij die gezinnen nogal wat verhalen de ronde die helemaal niet klopten. Vaker dan voorheen konden en kunnen we niet anders dan kinderen de tolk te laten zijn bij gesprekken aan de telefoon, simpelweg omdat er anders geen communicatie mogelijk is. Het heeft voor veel anderstaligen best wel lang geduurd voordat zij enigszins correct geïnformeerd geraakten over het virus en hoe ermee om te gaan.

Best heftig om te zien hoe gezinnen die sowieso al vaak met veel mensen in een krappe ruimte samenwonen nu al wekenlang letterlijk amper durven buiten te komen.

Verder ook alleenstaande ouders die aangaven dat het moeilijk is om boodschappen te doen of die commentaar krijgen op het feit dat ze hun kinderen meenemen bij winkelbezoek. Gelukkig is er dan zoiets als de sociale noodlijn waar mensen dan een beroep op kunnen doen om een boodschappendienst in te schakelen. En dan is er uiteraard het onderwijs op afstand dat voor veel ouders heel wat inspanningen en aanpassingen teweegbrengt. We hebben daar zo goed als mogelijk op ingespeeld, in eerste instantie door samen met andere diensten zoveel mogelijk tablets en andere digitale middelen te verzamelen voor mensen die zich dit niet kunnen permitteren. Heel mooi hoe we daar met velen aan samengewerkt hebben. Nu dit gecoördineerd verloopt, werden er al twee verdelingsrondes georganiseerd. Maar eenmaal die materiële zaken zijn voorzien, botsen we op de volgende drempel die erin bestaat dat een groep mensen helemaal niet weet hoe ermee aan de slag te gaan. Mensen via de telefoon hierin wegwijs maken, is echt geen sinecure.

Hoe hebben jullie aanpak de afgelopen weken aangepast aan deze crisis?

De afgelopen weken hebben we enkel via telefoon of digitaal contact gehad met ouders en hun kinderen. De meeste brugfiguren hebben de afgelopen weken een Facebook profiel aangemaakt om op die manier meer mensen te bereiken. We gebruiken alle sociale media veel actiever in de ondersteuning van ouders en we proberen hun kennis van die media mee te vergroten door bijvoorbeeld te tonen hoe ze met Smartschool kunnen werken, en zo meer. Het was zoeken om onze communicatie bij te sturen nu we niet langer op school ouders, collega’s en andere diensten zien. Zo zijn we intensiever dan ervoor aan de slag met gedeelde digitale documenten. Dit vereenvoudigt het delen van informatie tussen verschillende diensten. Heel mooi om zien is hoe leerkrachten en scholen allerlei creativiteit en betrokkenheid aan de dag leggen om er samen het beste van te maken. Mensen verleggen hun grenzen en schrijven zo een samen-verhaal. De brugfiguren werden ook ingeschakeld in de Sociale Noodlijn. Een hele fijne en warme samenwerking met collega’s waarmee je voordien niet samenwerkte.

Mensen verleggen hun grenzen en schrijven zo een samen-verhaal.

Welke lessen nemen jullie mee naar de toekomst?

We hebben ondervonden hoe sterk de nood is bij veel gezinnen om digitaal mee te zijn, en dat in functie van het ontvangen van informatie over essentiële zaken zoals gezondheid en veiligheid. We zijn ons intern ook aan het voorbereiden op een mogelijke nieuwe coronagolf door de opmaak van een draaiboek. Op die manier willen we bij een herhaling tijd kunnen winnen. Ideaal zou zijn als we erin zouden slagen om tussen het lokale onderwijsveld en de welzijnssector ook een aantal afspraken te maken zodat we in de toekomst dergelijke crisissen nog meer gecoördineerd kunnen aanpakken. De inzameling van tablets is nu spontaan her en der op gang getrokken, die actie zou nog beter kunnen verlopen als daar wat coördinatie was op voorzien van bij de start. Ook onderlinge afstemming tussen welzijn en onderwijs op vlak van gezinsondersteuning kan nog verder geoptimaliseerd worden. De beginfase vroeg tijd om de werking van de dienst een stuk te gaan heruitvinden, waardoor we misschien nog niet helemaal van elkaar op de hoogte waren. We blijven echter wel heel bezorgd om gezinnen die de afgelopen weken letterlijk onder de radar verdwenen. Een goede samenwerking en afstemming tussen diensten kan helpen om deze gezinnen op te zoeken en steun te bieden.

Meer weten over de brugfiguren? Kijk op www.oostende.be/brugfiguren

Gepubliceerd op woensdag 6 mei 2020 11.58 u.