Geef vorm aan Europa en de lokale politiek!

Hoofdthemas

Het project "Geef vorm aan Europa in de lokale politiek!" creëert een Europees netwerk van lokale politici die communiceren over EU-thema's in een uniek bondgenootschap tussen lokale en EU-bestuursorganen. Schepen Silke Beirens vertegenwoordigt Stad Oostende binnen dit project. 

Dit project wil via lokale politici informatie over EU-gerelateerde onderwerpen die van belang zijn voor hun kiezers op lokaal niveau verspreiden. Op die manier kunnen burgers meer betrokken worden en kan er ruimte gecreëerd worden voor debatten over de toekomst van Europa.