Buitenschoolse kinderopvang en drie jeugdverenigingen krijgen plaats op nieuwe site Wiegelied

Stad Oostende ontwikkelt een nieuw masterplan voor de site van Wiegelied in de Mariakerkelaan. De nieuwe gebouwen op deze site zullen plaats bieden voor zowel de buitenschoolse kinderopvang als drie jeugdverenigingen, Chiro Mariakerke, Scouts Sint-Jan en KSA Oostende.

Er komt nieuw masterplan voor de site van Wiegelied in de Mariakerkelaan. Het kinderdagverblijf Wiegelied is reeds gehuisvest in een spiksplinternieuw gebouw. Het oude gebouw van het kinderdagverblijf wordt gesloopt en er komen nieuwe gebouwen bij. De nieuwe gebouwen zullen plaats bieden voor zowel de buitenschoolse kinderopvang als drie jeugdverenigingen, Chiro Mariakerke, Scouts Sint-Jan en KSA Oostende.

De stad wil hedendaagse energiezuinige stadsgebouwen voorzien. Door het samenvoegen van verschillende gebruikers wordt het ruimtegebruik optimaal benut en efficiënter ingevuld. Dit is energiezuiniger, milieuvriendelijker en dus kostenbesparend voor de stad. De buitenschoolse kinderopvang en de jeugdverenigingen kunnen op deze manier genieten van heel wat praktische voordelen en hebben zo extra troeven om hun werking verder uit te bouwen.

Huidige situatie

Zowel BKO De Sloeber als deze drie jeugdverenigingen verblijven op dit moment in oude gebouwen met weinig speelruimte buiten. Deze locaties voldoen niet meer aan de eisen om kwaliteitsvolle kinderopvang en jeugdwerking aan te bieden.

In de wijk Mariakerke is BKO De Sloeber gevestigd in een zeer oud gebouw in de Lijsterbeslaan en in containerunits in de Schermplantenstraat. Chiro Mariakerke heeft zijn vestiging in een oud woonhuis zonder buitenruimte. Scouts Sint-Jan kampt met ruimtetekort en KSA Oostende is na afbraak van het Mispelplein gevestigd in een oud herenhuis in de Ieperstraat.

Gedeelde infrastructuur met heel wat troeven

De site van het Wiegelied is een ruim perceel van 6.400 m². Deze site biedt voldoende ruimte voor nieuwe gebouwen én er is heel wat plaats om buiten te spelen en te ravotten. De buitenschoolse kinderopvang en de jeugdwerking van de drie verenigingen kunnen gewoon doorgaan. Iedereen blijft op de huidige locatie tot de nieuwe site klaar is.  

In de studieopdracht werden de verschillende noden van alle gebruikers opgenomen. Het oprichten van infrastructuur voor de buitenschoolse kinderopvang, het oprichten van eigen lokalen voor de drie verenigingen, werkingslokalen, maar ook lokalen voor materiaalopslag, sanitaire ruimtes, polyvalente ruimtes, keuken- en speelruimtes en groenzones werden hier in opgenomen.

Het vergunningsdossier zou moeten klaar zijn in de loop van volgend jaar, waarna de sloop van het oude Wiegelied kan starten. De effectieve start en uitvoering van de nieuwbouw is voorzien in de tweede helft 2023.

Gepubliceerd op maandag 26 april 2021 0.00 u.