Camerabewaking in de strijd tegen hondenpoep en sluikstorten

Op een 70-tal locaties in Oostende kan je gefilmd worden in de strijd tegen sluikstorten en hondenpoep. De onbemande camera’s worden ingezet om mensen op heterdaad te betrappen. Stad Oostende en de Lokale Politie rekenen erop dat de zichtbare aanduiding overtreders zal doen nadenken.

Stad Oostende besliste in het bestuursakkoord 2019-2025 om een nultolerantie in te voeren voor sluikstorten, waaronder ook het achterlaten van hondenpoep en sigarettenpeuken valt. Overtreders kunnen zonder pardon een GAS-boete krijgen (Gemeentelijke Administratieve Sanctie). Omdat het niet altijd mogelijk is om overtreders op heterdaad te betrappen, worden ook mobiele camera’s ingezet.

70-tal hotspots

Op basis van vaststellingen door de Politie en de Gemeenschapswachten werden in Oostende een zeventigtal ‘hotspots’ vastgelegd. Dat zijn plaatsen waar de voorbije jaren een duidelijke zwerfvuilproblematiek bestond: speelpleinen, afvalstraten, banken in parkjes, alleenstaande vuilnisbakken... Op die hotspots of de weg er naartoe, hangt voortaan een afbeelding dat je gefilmd kan worden door onbemande camera’s. Er wordt niet op elke locatie constant gefilmd, maar het is wel steeds mogelijk. De manier van werken werd grondig afgetoetst met het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) en voldoet aan de privacywetgeving.

Sensibiliseren

Stad Oostende en de Lokale Politie rekenen erop dat de zichtbare aanduiding van het gebruik van camera’s, inwoners en bezoekers zal sensibiliseren. Wie een afbeelding ziet hangen dat er gefilmd kan worden, beseft dat de kans op betrapping steeds reëel is.

Gepubliceerd op maandag 15 juni 2020 15.17 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.