CAO100 – opmaak drugbeleid

Op 1 april 2009 sloten de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO 100) omtrent een alcohol- en drugbeleid in de onderneming. Bedrijven zijn verplicht een beleids- of intentieverklaring rond middelen uit te werken. Die moet de krijtlijnen bevatten van een alcohol- en drugbeleid in de onderneming en moest uiterlijk op 1 april 2010 opgenomen zijn in het arbeidsreglement. Bedrijven die na die datum opgestart zijn, moeten volgens de CAO100 minimaal zo een intentieverklaring hebben. Ook binnen de werkomgeving kunnen werkgevers immers geconfronteerd worden met de gevolgen van alcohol- of ander druggebruik.

Alcoholgerelateerde kosten in de werkomgeving – onder meer door ziekteverzuim, arbeidsongevallen en productieverlies – worden in België geraamd op 2,2 miljard euro. Bedrijven worden ook in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van illegaal druggebruik. Steeds meer bedrijven organiseren activiteiten om problematisch alcohol- en druggebruik en de gevolgen ervan op het functioneren te voorkomen en/of adequaat aan te pakken. Een uitgewerkt alcohol- en drugbeleid betekent ongetwijfeld een belangrijke stap vooruit. De volledige tekst van de CAO is terug te vinden op de website van de NAR (www.nar.be). Via de QADO-2 kan een bedrijf via een vragenlijst nagaan hoe ver ze staan met hun beleid. Bovendien kan op de website ook meer informatie gevonden worden over de wettelijke verplichtingen, naast feiten en cijfers rond middelengebruik en advies/vormingsmogelijkheden.  


Bij vragen naar ondersteuning bij de opmaak of herziening van jullie drugbeleid, mag steeds contact opgenomen worden met de coördinator Drugbeleid Chloë Van Deputte via Chloe.VanDeputte@oostende.be of op het nummer 059 25 86 12

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.