Centrale Keuken verlaagt voedselverspilling met 40%

Begin 2021 startte Stad Oostende een actie om voedselverspilling tegen te gaan in de centrale keuken van de stad. Zowat een jaar later blijkt dat het voedselverlies er met 40% is gedaald, goed voor een besparing van 50.000 euro per jaar en een verlaging van 112 ton CO2 uitstoot.

Eén derde van het voedsel dat wereldwijd geproduceerd wordt, gaat de vuilbak in. Tijdens het productieproces, het vervoer, in de winkel, maar ook in belangrijke mate in de keuken of op ons bord. Stad Oostende wil in haar eigen centrale keuken bekijken waar voedsel verloren gaat en hoe dit kan vermeden worden. Want voedsel verspillen is niet enkel zonde voor wie het produceert en bereidt, het heeft ook een grote financiële en klimaat impact.

Traject in samenwerking met Provincie en FoodWIN

Daarom startte de stad een traject in de centrale keuken. Deze produceert maaltijden voor het personeel en voor heel wat zorginstellingen (ziekenhuis AZ Sint Jan, twee woonzorgcentra, vijf kinderdagverblijven en de tien ontmoetingscentra). Dit werd uitgevoerd onder professionele begeleiding van FoodWIN en dankzij de steun van de provincie West-Vlaanderen.

Een eerste nulmeting werd gedaan in maart 2021. Uit deze metingen werd duidelijk waar de verliezen zitten en welke acties kunnen genomen worden. Voorbeelden hiervan zijn meer nauwkeurige afweging en afstemming van alle porties, specifiek op maat van de doelgroep. Betere afspraken met alle afnemers omtrent afwezigheden en maaltijdbevraging bijvoorbeeld in kinderdagverblijven en het ziekenhuis. Geregeld overleg met de voedingsverantwoordelijken van de afnemers, bijvoorbeeld over de spreiding van de maaltijdmomenten zodat deze niet te dicht op elkaar volgen. Ook een gericht aankoopbeleid en een nieuw systeem van stockbeheer zal verliezen helpen verminderen.

Besparing van 50.000 euro

Een tweede meting vond plaats in februari 2022. Dankzij de genomen acties slaagde de keuken er in om voedselverspilling op enkele maanden tijd met 40% te verminderen. Daarmee wordt er maar liefst 50.000 euro per jaar bespaard en 112 ton CO2 uitstoot vermeden.

Overschotten gaan niet verloren

De overschotten die er nog zijn, worden via verschillende kanalen verdeeld. Grotere hoeveelheden worden geschonken aan vzw Lichtbaken. Voor mensen uit Oekraïne die verblijven in het zorghotel, stelt de keuken een menu op met kleinere hoeveelheden producten die vacuüm getrokken of ingevroren worden. De Stad zet ook een eigen 'Too Good To Go' systeem op voor het personeel, waarbij bereidde dagschotels verkocht worden aan een verlaagde prijs.

Inspiratiemoment voor grootkeukens

Op donderdag 21 april 2022 organiseerde Stad Oostende een inspiratiemoment voor grootkeukens in Oostende. Met het infomoment wil de stad ook andere grootkeukens inspireren om actie te ondernemen en te laten leren van elkaar.

En ook de Stad zelf zal blijven kijken naar acties om de verliezen nog verder te beperken.

De maatregelen tegen voedselverlies kaderen ook binnen het Europees project Foodshift 2030, waarbij gestreefd wordt naar een duurzamer voedselsysteem.

Gepubliceerd op donderdag 21 april 2022 16.15 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.