Centrale keuken Stad Oostende zet in op voedingsbeleid

Gezonde voeding is een belangrijke bouwsteen van gezond leven. Met Stad Oostende hechten we veel belang aan evenwichtige, kwalitatieve voeding. Met de aanstelling van een halftijds diëtiste bij de dienst Catering wordt verder ingezet op een gespecialiseerd voedingsbeleid.

De dienst Catering van Stad Oostende verzorgt maaltijden voor onder andere de woonzorgcentra, de ontmoetingscentra, het ziekenhuis AZ Sint-Jan campus Oostende en de kinderdagverblijven. De dienst verzorgt ook maaltijden aan huis voor zorgbehoevenden. Alle maaltijden worden bereid met verse producten.

Gezonde voeding en specifieke vragen van de diverse doelgroepen worden steeds belangrijker voor de dienst Catering. Steeds meer specifieke maaltijden zijn nodig (vb. gluten- en/of lactosevrij, zoutarm, vetarm,...).

Een goede gezondheid nastreven bij de bevolking gebeurt via twee sporen. Enerzijds moet er voldoende geïnformeerd worden over waar men terecht kan met vragen en problemen, anderzijds is preventie de sleutel om iedereen te bereiken. Gezonde voeding is een essentieel onderdeel van het gezondheidsbeleid van de stad.

Stad Oostende besliste om een diëtiste aan te werven om tegemoet te komen aan deze toenemende vraag. Na de aanwervingsprocedure werd Elke Van Remoortere geselecteerd voor de functie. Zij zal de klanten het juiste antwoord kunnen geven op hun specifieke vragen rond voeding. Ze beheert ook het allergenensysteem.

Gepubliceerd op dinsdag 1 februari 2022 0.00 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.