Stad Oostende start met centrum intrafamiliaal geweld

Voor Stad Oostende is de aanpak van Intrafamiliaal Geweld (IFG) prioritair. Om die strijd nog te verstevigen wordt met Vlaamse middelen een Intrafamiliaal Geweld Centrum opgestart in Oostende dat dit jaar nog operationeel moet zijn.

Centraal hierbij staat de samenwerking tussen politie, justitie en hulpverlening om betrokkenen van familiaal geweld te helpen.

Na Antwerpen en Limburg krijgen straks ook Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen eigen IFG-centra in de strijd tegen familiaal geweld. Dat brengt het totaal voor Vlaanderen op negen, waarbij de vijf opstartende centra – in Leuven, Halle, Gent, Kortrijk en Oostende – nog dit jaar operationeel zullen zijn.

Met deze uitrol investeert Vlaanderen verder in de succesvolle samenwerking tussen politie, justitie en hulpverlening om betrokkenen van familiaal geweld te helpen. Dat gebeurt uiteraard in nauwe samenwerking met de lokale besturen, politie, justitie en hulpverlening, die ook mee investeren.

Oostende investeert mee in deze uitrol

De Lokale Politie Oostende en Stad Oostende zetten graag mee de schouders onder de oprichting van het centrum. Oostende gaat hiermee verder op de weg die ze eerder al was ingeslagen. Oostende was in 2018 de trekker om een 'ketenaanpak' intrafamiliaal geweld in onze regio te ontwikkelen. Centraal in de ketenaanpak staat het uitvoerig overleg tussen partners uit verschillende organisaties (waaronder Lokale Politie, Justitie en welzijnsorganisaties) om samen de moeilijke casussen onder handen te nemen. Deze doorgedreven werking werd goed onthaald en werd in 2021 uitgebreid naar heel West-Vlaanderen.

Vorig jaar maakte de Stad een vernieuwd actieplan op in de strijd tegen intrafamiliaal geweld. Eén van de acties was het oprichten van dit centrum in onze stad. Stad Oostende is verheugd dat het Vlaanderen nog geen jaar later kon overtuigen. Met dit centrum zullen we intrafamiliaal geweld nog efficiënter kunnen aanpakken.

De interventieploegen van de Lokale Politie moeten regelmatig tussenkomen naar aanleiding van een intrafamiliaal conflict. De Sociale Cel van Politie Oostende speelt daarna een belangrijke rol in de opvolging en bredere aanpak van de problematiek. Om het belang te illustreren: vorig jaar breidde de bewuste dienst uit met een extra collega. Vandaag richten in totaal vier krachten zich fulltime op sociale thema’s waaronder dus intrafamiliaal geweld. Met het toekomstige IFG-centrum wordt de rol van Politie Oostende, maar ook die van de partners, versterkt.

Gepubliceerd op vrijdag 24 februari 2023 14.37 u.