Charter Bouwafval

Met dit charter erkennen we de kwetsbaarheid van onze leefomgeving en engageert de sector zich om: 

 • Te sorteren
  • PMD/Verpakkingsafval (om wegwaaien te voorkomen: voorzien van een afgesloten container, afval terug mee naar huis nemen, … )
  • Papier en droog/proper karton (voorzien in gesloten container om wegwaaien te voorkomen)
  • Gevaarlijk afval.
  • Afval onderworpen aan een terugnameverplichting.
  • Bouwafval zoals metselpuin en bakstenen houden we maximaal gescheiden.
 • Te recupereren
  • Beton- en steenpuin
  • Cellenbetonsteen en pleister
  • Hout
  • IJzer
 • Er worden maatregelen (specifiek voor de werf) genomen zodat materialen zoals isolatie niet in de natuur kunnen waaien.
 • De werf wordt dagelijks opgeruimd. (toezicht door de aannemer en de veiligheidscoördinator en opnamen in zijn rapport).
 • Het bouwafval in de onmiddellijke omgeving van de werf, dat duidelijk afkomstig is van de werf, wordt opgeruimd.
 • Aanstellen van een afvalverantwoordelijke per team of ploeg met duidelijke criteria en checklists. Deze persoon kan ook aangesteld worden als contactpersoon.
 • Haal tijdens de werken zo frequent mogelijk afval weg, of laat het ophalen.
 • Stockage van big bags op openbaar domein voor afhaling in duurtijd zo kort mogelijk houden.
 • Roken op de werf kan, peuken werpen we niet op de grond.
 • Aanspreekpunt aannemer/bouwheer zichtbaar aan te brengen op de site door vermelding van een gsm-nummer of mailadres.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.