Wat

Als leerkracht ben je vaak de eerste die ongewoon gedrag of onrustwekkende signalen opmerkt bij een leerling of een vraag naar hulp krijgt van een leerling. Wanneer een leerling je in vertrouwen neemt rond een gewelddadige situatie thuis is het belangrijk dat je een open houding aanneemt: reageer rustig, discreet en met een open houding. Oordeel niet en biedt een luisterend oor. Stel jezelf de vraag of je leerling ernstige veiligheidsrisico’s loopt. Heb je een vermoeden dat de veiligheid van de leerling ernstig in het gedrang komt, zoals bij huiselijk geweld? Betrek dan de zorgverantwoordelijke van de school. De school kan dan in overleg met de leerling en de ouders besluiten om de leerling aan te melden bij het CLB.

  •  Wat doet het CLB na je signaaldetectie?

De school en het CLB gaan na een aanmelding samen met de leerling en de ouders op zoek naar de gepaste ondersteuning. Het CLB vraagt altijd eerst instemming met de hulp aan de ouders voor een leerling die jonger is dan 12 (richtleeftijd) of aan de leerling zelf (richtleeftijd vanaf 12 jaar). Het CLB zal in samenspraak met de leerling, de ouders en de school:

  • De vraag verhelderen
  • Bekijken wat goed loopt
  • Bespreken wat alle betrokkenen zelf kunnen opnemen
  • Bepalen of er al dan niet bijkomende hulp noodzakelijk is, van het CLB zelf of via een doorverwijzing naar meer gespecialiseerde hulp

Het CLB start dus een (aanklampend) traject met de leerling en/of de ouders. Het doel is de mishandeling bespreekbaar maken en het gezin naar vrijwillige hulp toeleiden. Als ouders alle vrijwillige hulp weigeren, meldt het CLB hen aan bij een gemandateerde voorziening: het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) of het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ). Loopt het ook hier vast, dan sturen zij het dossier door naar het parket en wordt de Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ) ingeschakeld. De jeugdrechter beslist altijd in het belang van het kind.

Waar

  •   Vrij CLB De Havens:

Adres: Pensjagersstraat 30, 8400 Oostende

E oostende@vrijclbdehavens.be

T 059 50 68 01

https://www.vrijclb.be/vrijclbdehavens

  •   CLB Go!:

Adres: Hennepstraat 53, 8400 Oostende

T 059 70 21 00

E info@clbgo-oostende.be

https://www.clbgo-oostende.be/

Bereikbaarheid

Van maandag tot en met vrijdag van 08h30 tot 12h en 13h tot 16h30

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.