087. De Stad en het Sociaal Huis breiden het project Cleanteam uit.

Omschrijving

We willen het Cleanteam uitbreiden in functie van een nette stad. 

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Het Cleanteam wordt ingezet om de wijken schoon te houden. Het project loopt reeds enkele jaren zeer actief in de Oostendse wijken. De ploeg reinigt de trottoirs van gevel tot gevel en verwijdert onkruid van tussen de stenen en uit de goten. Dit wordt 1 maal per jaar uitgevoerd. Stad en Sociaal Huis leveren extra mankracht aan.