Cliëntoverleg

Hoofdthemas

Samen met de cliënt de knoop ontwarren

Cliëntoverleg brengt iedereen samen die bij de hulpverlening aan een gezin of een cliënt betrokken is. In samenspraak met de cliënt, wordt de agenda van het overleg opgemaakt: wat komt op de agenda en welke ondersteuning is daarvoor nodig? De betrokkenheid van de cliënt is een noodzakelijke voorwaarde opdat het cliëntoverleg effectief kan werken.

Een neutrale coördinator, die niet bij de hulpverlening aan deze cliënt is betrokken, organiseert het overleg. Deze bewaakt de positieve ingesteldheid, de participatieve houding en de integrale werking. Zij zorgt voor de afstemming van de hulpverlening op de hulpvraag van de cliënt. Aan het einde van het overleg worden duidelijke afspraken gemaakt.
Het uiteindelijk doel is dat de cliënt terug greep krijgt op zijn leven.

Een van de betrokken hulpverleners neemt de rol op zich van spilfiguur. Deze spilfiguur is een steunfiguur voor de cliënt en tegelijkertijd een aanspreekpunt voor alle hulpverlening van de cliënt, tussen overlegmomenten door.

Taak van de aanvrager

De coördinator gaat na of de cliënt voldoende werd voorbereid op het overleg . Zij geeft tips aan de aanvrager om het overleg met de cliënt voor te bereiden.

  • Heeft de aanvrager dit met de cliënt reeds besproken?
  • De cliënt is ten minste op de hoogte en gaat akkoord met een overleg.
  • Weet de aanvrager welke zaken op de agenda komen?
  • Weet de aanvrager welke verwachtingen de cliënt heeft?
  • Is er vooraf besproken wie voor het overleg wordt uitgenodigd?
  • Als de cliënt meekomt naar het overleg, werd dat met hem voorbereid (is er opvang nodig, wat met vervoer, heb je last van zenuwen, hoe verloopt een overleg…)?
  • Is er een spilfiguur voor dit gezin… zo niet: wie kan dat opnemen?

Geen wondermiddel!

Cliëntoverleg lost niet alle problemen op. Armoede en uitsluiting verdwijnen niet met 1 vergadering. Voor cliënten wordt hun dagdagelijkse leven iets meer overzichtelijk. Zowel bij de cliënt als bij de hulpverleners komt er iets meer ruimte…

Cliëntoverleg laat alle hulpverleners en de cliënten beter samenwerken. Meer duidelijkheid over wie wat moet doen, geeft meer duidelijkheid over de eigen verantwoordelijkheid van elk.

De aanvraag

De cliënt is gekend bij de diensten van het SHO en partners.

Aanvragen kan rechtstreeks bij Tom Denduyver, coördinator cliëntoverleg
maandag tot donderdagvoormiddag

T 059 59 11 73
E tom.denduyver@sho.be

Lees onze folder336,8 Kb(pdf)