Cliëntoverleg

Hoofdthemas

Alle partners die actief zijn in Oostende kunnen een cliëntoverleg aanvragen. De aanvraag verloopt via digitale weg:

Digitale aanmelding cliëntoverleg

Samen met de cliënt de knoop ontwarren

Cliëntoverleg brengt iedereen samen die bij de hulpverlening aan een gezin of een cliënt betrokken is. In samenspraak met de cliënt wordt de agenda van het overleg opgemaakt.

De vraag van de cliënt staat centraal: wat wil hij aan zijn situatie veranderd zien, wat kan hij daaraan zelf doen, wat kan zijn omgeving doen en waarin wil hij ondersteund worden?
Het uiteindelijk doel is dat de cliënt terug greep krijgt op zijn leven.

De betrokkenheid van de cliënt is dan ook een noodzakelijke voorwaarde opdat het cliëntoverleg effectief kan werken.

Een neutrale coördinator, die niet bij de hulpverlening aan deze cliënt is betrokken, organiseert het overleg. Deze bewaakt de positieve ingesteldheid, de participatieve houding en de integrale werking. Zij zorgt voor de afstemming van de hulpverlening op de hulpvraag van de cliënt. Aan het einde van het overleg worden duidelijke afspraken gemaakt en verwerkt in een verslag.

Eén van de betrokken hulpverleners neemt de rol op zich van spilfiguur. De spilfiguur is steunfiguur voor de cliënt en tegelijkertijd het aanspreekpunt voor alle hulpverleners van de cliënt, tussen overlegmomenten door.

Taak van de aanvrager

De coördinator gaat na of de cliënt voldoende werd voorbereid op het overleg. Zij geeft tips aan de aanvrager om het overleg met de cliënt voor te bereiden.

  • Heeft de aanvrager dit reeds met de cliënt besproken?
  • De cliënt is ten minste op de hoogte en gaat akkoord met een overleg.
  • Weet de aanvrager en cliënt welke zaken op de agenda komen?
  • Weet de aanvrager welke verwachtingen de cliënt heeft?
  • Is er vooraf besproken wie voor het overleg wordt uitgenodigd?
  • Als de cliënt meekomt naar het overleg, werd dat met hem voorbereid (is er opvang nodig, wat met vervoer, heb je last van zenuwen, hoe verloopt een overleg…)?
  • Is er een spilfiguur voor dit gezin… zo niet: wie kan dit opnemen?

Geen wondermiddel!

Cliëntoverleg lost niet alle problemen op. Armoede en uitsluiting verdwijnen niet met één vergadering. Voor cliënten wordt hun dagdagelijkse leven wél iets meer overzichtelijk. Zowel bij de cliënt als bij de hulpverleners komt er meer ruimte en vertrouwen. Vaak blijft het niet bij één vergadering. Cliëntoverleg werkt eveneens procesmatig waarbij men aan de hand van follow-upvergaderingen het traject opvolgt met de cliënt en zijn netwerk.

Cliëntoverleg laat alle hulpverleners en de cliënten beter samenwerken. Meer duidelijkheid over wie wat doet, geeft meer duidelijkheid over de eigen verantwoordelijkheid van elk.

De aanvraag

Alle partners die actief zijn in Oostende kunnen een cliëntoverleg aanvragen. De aanvraag verloopt via digitale weg:

Digitale aanmelding cliëntoverleg

De cliënt hoeft dus niet in begeleiding te zijn bij OCMW Oostende. Ook de cliënt zelf, of elke Oostendenaar, kan een cliëntoverleg aanvragen.

clientoverleg@oostende.be 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.