Gemengde gemeentelijke commissie voor onroerend erfgoed: oproep tot belangstellenden

het stadsbestuur lanceert een oproep naar geïnteresseerde organisaties en burgers die in deze adviescommissie voor onroerend erfgoed zullen zetelen.

In de vorige legislatuur werd een gemengde gemeentelijke commissie onroerend erfgoed opgestart. De Gemeenteraad heeft op 28 januari 2019 beslist om deze commissie opnieuw in te stellen. Er werd beslist om een oproep te doen om geïnteresseerde organisaties en burgers aan te duiden die in deze adviescommissie zullen zetelen.

Het stadsbestuur streeft een zo ruim mogelijk maatschappelijk draagvlak na bij de samenstelling van de gemengde gemeentelijke commissie voor bouwkundig erfgoed. Geïnteresseerden kunnen ten laatste op 3 juni 2019 hun kandidatuur indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. De deskundigheid van de kandidaten moet aangetoond worden aan de hand van diploma’s, bekwaamheidsattesten en/of nuttige referenties inzake erfgoedbeleid. De nominatieve samenstelling gebeurt door de Gemeenteraad.

Meer info bij Valerie Descamps, directeur RoWEM, T 059/25 85 00 of Schirley Cordy, gemeentelijk omgevingsambtenaar, T 059/25 85 02, beiden met kantoor op de vierde verdieping van het Stadhuis.

Gepubliceerd op maandag 13 mei 2019 12.08 u.