Commissie voor Personen met een Beperking

Commissie voor Personen met een Beperking

Adres: Vindictivelaan 1

8400 Oostende

Voorzitter: John Moyaert

Deze gemengde commissie komt vier keer per jaar samen met vertegenwoordigers uit het middenveld en de politieke fracties.