Concessie nieuwe watersportclub Oosteroever

Stad Oostende gaat op zoek naar een concessionaris voor een nieuw watersportcomplex op het strand aan de Oosteroever. De concessionaris zal instaan voor de bouw én de uitbating van de watersportclub.

De concessie wordt afgesloten voor een periode van 27 jaar.

Hiervoor verwacht de Stad van de concessionaris dat hij/zij:

  • instaat voor de bouw van een permanent clubhuis welke ruimtelijk inpasbaar is, met respect voor de omgeving en zijn nabijgelegen natuurwaarden en dat er gebruik wordt gemaakt van duurzame materialen.
  • de uitbating van de watersportclub op zich neemt waarbij een sterke jeugdwerking, samenwerking met andere watersportclubs, een G-sport werking en het garanderen van een familiaal, democratisch en toegankelijk karakter centraal staan.

Van de concessionaris wordt verwacht dat hij bijdraagt aan de erkenning en promotie op binnenlands niveau van Oostende als nationale sportieve eersterangsbadstad.

Het ingezonden aanbod dient het bedrag (jaarlijkse concessieprijs) te vermelden waartoe de inschrijver zich verbindt te betalen voor de concessie en dit als prijs per ingenomen vierkante meter, met een minimum van € 7,43 /m2 (exclusief btw).

De toewijzing  van de concessie zal gebeuren aan de kandidaat, welke na desgevallende onderhandelingen, economisch de meest voordelige offerte heeft op basis van enerzijds de geboden jaarlijkse concessievergoeding (5 punten), het investeringsplan en ruimtelijke kwaliteit van de permanente constructie (50 punten), het exploitatieplan (15 punten) en gemeenschapswerking (30 punten).

Het bestek met modelovereenkomst, inclusief de bijlagen, kunnen geraadpleegd worden op onderstaande website:

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=456622

Alle geregistreerde kandidaten dienen hun offerte uiterlijk 24 oktober 2022 voor 12:00u elektronisch in te dienen via e-tendering, het elektronisch platform voor het indienen van offertes, via onderstaande website:

https://eten.publicprocurement.be

Bijkomende informatie kan men bekomen bij dienst Juridische en Bestuurszaken van de stad Oostende (8400 Oostende, Vindictivelaan 1 – bestuurszaken@oostende.be)