Muziek (vanaf 8 tot ... jaar)

Tweede graad

Kinderen

4 leerjaren - 3 uur/week

Vanaf 8 jaar

2.1 - 2.3

Instrument/Zang1 uur/week
Muziekspel2 uur/week

2.4

Instrument/Zang1 uur/week
Muziekspel1 uur/week
Groepsmusiceren1 uur/week

Jongeren & Volwassenen

3 leerjaren - 3 uur/week

Vanaf 12 jaar

2.1 - 2.3

Instrument/Zang1 uur/week
Muziekspel2 uur/week
Muziekspel

Lang geleden heette het solfège, toen notenleer, daarna AMV, en nu dus Muziekspel (officieel: muzikale en culturele vorming). Het verplichte vak voor al wie begint aan de opleiding muziek. We vertrekken vanuit het zingen en maken kennis met de bouwstenen van de muziek. Je leert muziek noteren, je traint je gehoor, en spelenderwijs word je meteen uitvoerder van muziek.

Groepsmusiceren

Samen musiceren op je instrument of met je stem, in een groot of klein ensemble, in een orkest of in een koor. Het groepsmusiceren is de perfecte aanvulling op de instrument- of zangles. Je ervaart wat het is om te musiceren in groep en ontwikkelt hierdoor de Samenspeler in jezelf. Tegelijkertijd verbreed je je muzikaal denken verleg je grenzen. En dat mag gehoord worden! We spelen niet enkel concerten en toonmomenten op onze school, maar treden regelmatig naar buiten (CAZkade, Nacht van de Musea en de galerijen, ...).


Derde graad

3 leerjaren - 3 uur/week

Optie Klassiek

Instrument/Zang1 uur/week
Muziekateljee1 uur/week
Groepsmusiceren of Begeleidingspraktijk of Koor (Jongeren of Volwassenen)

1 uur/week

Optie Jazz-Pop-Rock

Instrument/Zang1 uur/week
Muziekateljee1 uur/week
Groepsmusiceren1 uur/week

Optie Oude Muziek

Instrument/Zang1 uur/week
Muziekateljee1 uur/week
Groepsmusiceren of Koor (Jongeren of Volwassenen)1 uur/week

Optie Muziek schrijven

Muziektheorie1 uur/week
Muziekateljee1 uur/week
Instrument of Compositie1 uur/week

Facultatief vak: bovenop het verplichte minimum aan vakken/lesuren kan een leerling onder bepaalde voorwaarden extra keuzevakken toevoegen.

Muziekateljee Klassiek

In deze cursus van de derde graad werk je rond instrumenten, componisten en hun werken. Een computerprogramma helpt om muziek te schrijven en opdrachten netjes af te leveren. Je persoonlijke inbreng wordt gevraagd bij o.a. volksmuziek en crea-opdrachten. Gaandeweg leer je luisteren naar repertoire uit de meest diverse genres en cultuurperiodes. Dit doe je niet alleen in de klas, want je gaat ook concerten bijwonen, in en buiten de school. Kortom, in muziekateljee komt een brede waaier aan activiteiten aan bod.

Muziekateljee Jazz-Pop-Rock

Hier leren we de bouwstenen binnen pop- & jazzmuziek. We nemen verschillende genres onder de loep: jazz, rock, pop, funk, blues, Zuid-Amerikaanse muziekstijlen,... Door op een doorgedreven manier te luisteren, ontdekken we zo veel meer in de muziek en verbeteren we ons muzikaal gehoor. Akkoorden en toonladders mogen ook zeker niet ontbreken om te leren improviseren of wie weet om je eigen song te schrijven. We analyseren veel voorkomende akkoordenschema’s in popmuziek en in het jazzrepertoire, en doen ritmische oefeningen zoals bodypercussion en ritmisch lezen. Kortom: akkoorden, toonladders, gehoortraining, luisterfragmenten, veel voorkomende akkoordenprogressies analyseren, ritmiek, ... en hoe we ze kunnen toepassen in de praktijk.

Muziekateljee Oude Muziek

In deze cursus gaat onze aandacht natuurlijk naar de 'oude muziek', d.w.z. renaissance- en barokmuziek. We ontdekken niet alleen composities uit die periode, maar leren ook de (barok)instrumenten kennen. Het bijwonen en bespreken van concerten is een belangrijk onderdeel van de cursus. Deze lessen worden projectmatig uitgebouwd, met veel interactie met de instrumentklassen.

Groepsmusiceren Klassiek

Samen musiceren op je instrument of met je stem, in een groot of klein ensemble, in een orkest of in een koor. Het groepsmusiceren is de perfecte aanvulling op de instrument- of zangles. Je ervaart wat het is om te musiceren in groep en ontwikkelt hierdoor de samenspeler in jezelf. Tegelijkertijd verbreed je je muzikaal denken verleg je grenzen. En dat mag gehoord worden! We spelen niet enkel concerten en toonmomenten op onze school, maar treden regelmatig naar buiten (CAZkade, Nacht van de Musea en de galerijen, …).

Groepsmusiceren Jazz-Pop-Rock

Samen musiceren, spelen in een band, combo, big band of vocaal ensemble. Er worden diverse stijlen aangeboden binnen jazz, pop & rock, afhankelijk van het niveau van de groep.

Groepsmusiceren Oude Muziek
Ook als je barokcello speelt, traverso of klavecimbel, is samen spelen een essentieel onderdeel van je opleiding. Vlaanderen kent internationaal befaamde ensembles, in het ensemble oude muziek verwerf je de vaardigheden om die oude instrumenten tot leven te brengen in één, nieuw en springlevend geheel!
Begeleidingspraktijk Gitaar

Hier leer je wat akkoorden zijn, hoe je ze op de gitaar kan spelen en hoe je ze kan gaan gebruiken in allerlei genres. Je ontwikkelt een breed spectrum aan mogelijkheden om liedjes te begeleiden, te improviseren en zowaar zelf je eigen stukje of liedje te maken.

Begeleidingspraktijk Piano of PICASSO

Piano Improvisatie Creativiteit Akkoorden SamenSpel Oostende ... of hoe leerlingen hun eigen muziek gestalte geven. Een verhaal, een schilderij, persoonlijke indrukken, een film... worden met nieuw gecreëerde pianostukken of arrangementen van bestaande muziek, verklankt. Uitgevoerd in samenspel met verschillende piano’s of andere instrumenten, groeien deze werken vaak uit tot heel persoonlijke, intense improvisaties. En tevens doe je kennis op van de akkoorden en hun uitvoeringsmogelijkheden.

Compositie

Je leert de grondbeginselen van het componeren, je maakt kennis met verschillende stijlen en technieken, je leert over instrumenten en ensembles en je leert werken met notatieprogramma’s. Je leert om je gevoelens om te zetten in noten en om deze gevoelens krachtig, boeiend en overtuigend over te brengen naar de luisteraar. Je bestudeert muziek van andere componisten en leert ook de vele mogelijkheden op allerlei instrumenten kennen. Iedereen kan eigen ideeën aandragen en zijn eigen stijl en persoonlijkheid naar voren laten komen. Je hoort de muziek die je schrijft niet enkel op de computer of de piano, er is ook de mogelijkheid je muziek te laten uitvoeren op concerten!

Muziektheorie

We nemen een kijkje achter de schermen van muziek: hoe zijn akkoorden opgebouwd en welke akkoorden kan je na elkaar schrijven, hoe schrijf je een melodie en combineer je verschillende melodieën, waarom klinken sommige intervallen 'spannend' en andere net niet? Je leert muziek analyseren, en door die verworven kennis en vaardigheden ga je niet enkel meer plezier beleven aan muziek, je gaat ook beter spelen en samenspelen. Voor wie wil componeren is het vak muziektheorie meer dan een aanrader: muziektheorie zorgt immers voor een broodnodige basis die je toelaat je ideeën op overtuigende wijze om te zetten in muziek. En last but not least: in muziektheorie combineer je creativiteit en ratio en worden je hersencellen week na week uitgedaagd!


Vierde graad

3 leerjaren - 2 uur/week

Studierichting vertolkend muzikant

Optie Klassiek
Verplicht vak
Instrument/Zang
1 uur/week
Keuzevakken
Groepsmusiceren
Begeleidingspraktijk
Koor (Jongeren of Volwassenen)
Muziekgeschiedenis
1 uur/week
Optie Jazz-Pop-Rock
Verplicht vak
Instrument/Zang
1 uur/week
Keuzevakken
Groepsmusiceren
Muziekgeschiedenis
1 uur/week
Optie Oude Muziek
Verplicht vak
Instrument/Zang
1 uur/week
Keuzevakken
Groepsmusiceren
Koor (Jongeren of Volwassenen)
Muziekgeschiedenis
1 uur/week

Facultatief vak: bovenop het verplichte minimum aan vakken/lesuren kan een leerling onder bepaalde voorwaarden extra keuzevakken toevoegen.

Studierichting creërend muzikant

Optie Klassiek
Verplicht vak
Instrument/Zang of Compositie
1 uur/week

Keuzevakken
Muzieklab
Muziektheorie
Compositie

1 uur/week
Optie Jazz-Pop-Rock
Verplicht vak
Instrument/Zang of Compositie
1 uur/week
Keuzevakken
Groepsmusiceren
1 uur/week
Groepsmusiceren Klassiek

Samen musiceren op je instrument of met je stem, in een groot of klein ensemble, in een orkest of in een koor. Het groepsmusiceren is de perfecte aanvulling op de instrument- of zangles. Je ervaart wat het is om te musiceren in groep en ontwikkelt hierdoor de samenspeler in jezelf. Tegelijkertijd verbreed je je muzikaal denken verleg je grenzen. En dat mag gehoord worden! We spelen niet enkel concerten en toonmomenten op onze school, maar treden regelmatig naar buiten (CAZkade, Nacht van de Musea en de galerijen, …).

Groepsmusiceren Jazz-Pop-Rock

Samen musiceren, spelen in een band, combo, big band of vocaal ensemble. Er worden diverse stijlen aangeboden binnen jazz, pop & rock, afhankelijk van het niveau van de groep.

Groepsmusiceren Oude Muziek
Ook als je barokcello speelt, traverso of klavecimbel, is samen spelen een essentieel onderdeel van je opleiding. Vlaanderen kent internationaal befaamde ensembles, in het ensemble oude muziek verwerf je de vaardigheden om die oude instrumenten tot leven te brengen in één, nieuw en springlevend geheel!
Begeleidingspraktijk Gitaar

Hier leer je wat akkoorden zijn, hoe je ze op de gitaar kan spelen en hoe je ze kan gaan gebruiken in allerlei genres. Je ontwikkelt een breed spectrum aan mogelijkheden om liedjes te begeleiden, te improviseren en zowaar zelf je eigen stukje of liedje te maken.

Begeleidingspraktijk Piano of PICASSO

Piano Improvisatie Creativiteit Akkoorden SamenSpel Oostende ... of hoe leerlingen hun eigen muziek gestalte geven. Een verhaal, een schilderij, persoonlijke indrukken, een film... worden met nieuw gecreëerde pianostukken of arrangementen van bestaande muziek, verklankt. Uitgevoerd in samenspel met verschillende piano’s of andere instrumenten, groeien deze werken vaak uit tot heel persoonlijke, intense improvisaties. En tevens doe je kennis op van de akkoorden en hun uitvoeringsmogelijkheden.

Muziekgeschiedenis Klassiek

Wie deze cursus volgt maakt kennis met de Westerse muziekgeschiedenis vanaf de middeleeuwen tot nu. In deze cursus spreken we niet enkel over muziek, maar ook plastische kunsten, politieke omstandigheden, literatuur... komen ook aan bod. Hét accent ligt natuurlijk op het leven en de werken van componisten, gekoppeld aan stijlspecifieke kenmerken. Uiteraard luisteren en ontleden we talrijke 'iconische' werken uit de muziekliteratuur. Daarnaast maken we kennis met onbekende parels. Elk jaar gaan we op cultuurreis om dit alles nog meer betekenis te geven.

Muziekgeschiedenis Jazz-Pop-Rock

Deze cursus focust natuurlijk op de geschiedenis van de jazz, maar er wordt ook aandacht besteed aan het ontstaan van pop en rock.

Compositie

Je leert de grondbeginselen van het componeren, je maakt kennis met verschillende stijlen en technieken, je leert over instrumenten en ensembles en je leert werken met notatieprogramma’s. Je leert om je gevoelens om te zetten in noten en om deze gevoelens krachtig, boeiend en overtuigend over te brengen naar de luisteraar. Je bestudeert muziek van andere componisten en leert ook de vele mogelijkheden op allerlei instrumenten kennen. Iedereen kan eigen ideeën aandragen en zijn eigen stijl en persoonlijkheid naar voren laten komen. Je hoort de muziek die je schrijft niet enkel op de computer of de piano, er is ook de mogelijkheid je muziek te laten uitvoeren op concerten! Het vak compositie is er voor iedereen die graag zelf muziek maakt of dat heel graag wil leren, voor alle creatievelingen die niet enkel muziek willen ‘spelen’, maar ook willen ‘creëren’.

Muzieklab

Welkom in Muzieklab, het laboratorium van de creërende muzikant! We leren de basis van componeren, arrangeren, improviseren, noteren... om uiteindelijk te (laten) presenteren. Je krijgt les in een kleine groep en bewandelt samen een parcours aan de hand van jullie interesses en mogelijkheden. We gebruiken de kennis en ervaring die je al hebt om de wondere wereld van het creëren voor allerlei instrumenten te ontdekken.


Specialisatie

2 leerjaren - 2 uur/week

Mogelijk in alle opties van de vierde graad:

  • Klassiek
  • Oude Muziek
  • Jazz-Pop-Rock

Te volgen vakken in overleg te bepalen.


Muziekgeschiedenis (kortlopende studierichting)

3 leerjaren - 2 uur/week

Keuze uit:

Muziekgeschiedenis: Klassiek2 uur/week
Muziekgeschiedenis: Jazz-pop-rock2 uur/week

Muziekgeschiedenis Klassiek

Wie deze cursus volgt maakt kennis met de Westerse muziekgeschiedenis vanaf de middeleeuwen tot nu. In deze cursus spreken we niet enkel over muziek, maar ook plastische kunsten, politieke omstandigheden, literatuur... komen ook aan bod. Hét accent ligt natuurlijk op het leven en de werken van componisten, gekoppeld aan stijlspecifieke kenmerken. Uiteraard luisteren en ontleden we talrijke 'iconische' werken uit de muziekliteratuur. Daarnaast maken we kennis met onbekende parels. Elk jaar gaan we op cultuurreis om dit alles nog meer betekenis te geven.

Muziekgeschiedenis Jazz-Pop-Rock

Deze cursus focust natuurlijk op de geschiedenis van de jazz, maar er wordt ook aandacht besteed aan het ontstaan van pop en rock.


Instrumentkeuze

Klassiek

Jazz-Pop-Rock

Oude Muziek

  • Barokaltviool
  • Barokcello
  • Barokviool
  • Klavecimbel
  • Traverso
  • Zang

* Melodisch, ritmisch en orkestslagwerk
** Vanaf de derde graad

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.