Academiereglement en Artistiek Pedagogisch Project

Hieronder kan je het Academiereglement en het Artistiek Pedagogisch Project raadplegen.

Opmerking: Binnenkort verschijnt de tekst van het vernieuwde APP, waarin alle wijzigingen die te maken hebben met het nieuwe decreet, zijn opgenomen. Ook mogelijke kleine wijzigingen en aanpassingen van het academiereglement vind je hier terug.