Contacteren van leerkrachten

Afspraken:

 • Wie vragen heeft over de lesinhoud, methode en evaluatievorm is welkom tijdens onze Beleef- en Probeerdag. We organiseren deze kennismakingsdag elk jaar begin september en in juni.
 • In de loop van het schooljaar communiceren de leerkrachten via de (digitale) klasagenda, e-mail en soms via een briefje in de boekentas of uitzonderlijk telefonisch. Dit gaat bv. over huiswerk, een toonmoment/activiteit of lesverplaatsing. Wie een bericht van de leerkracht wil beantwoorden, doet dit via e-mail. De e-mailadressen vind je hierboven. De leerkrachten beantwoorden de e-mail ten laatste op de 2de daaropvolgende werkdag, zaterdag inbegrepen.
 • Eind januari-begin februari en eind juni organiseren we fysieke contactmomenten. Ouders zijn dan welkom om de vorderingen van hun kind te bespreken. Ook volwassen leerlingen kunnen een afspraak maken voor een contactmoment. Een contactmoment kan in overleg met de leerkracht en in uitzonderlijke gevallen digitaal doorgaan.
 • Ouders of leerlingen die buiten de contactweken een leerkracht willen spreken, maken een afspraak via e-mail. De leerkrachten beantwoorden de e-mail ten laatste op de 2de daaropvolgende werkdag, zaterdag inbegrepen.
 • Ook na een toonmoment maken de leerkrachten graag even tijd voor de ouders. Info over de toonmomenten kan je hier vinden.
 • We vragen om de leerkrachten, naast bovengenoemde momenten, enkel te contacteren in uitzonderlijke gevallen. Antwoorden op e-mails worden ten laatste op de 2de daaropvolgende werkdag, zaterdag inbegrepen, verstuurd. Indien dringend, kan telefonisch contact opgenomen worden met het secretariaat.
 • Tijdens vakantieperiodes nemen de leerkrachten rust. Aan het begin en einde van de zomervakantie lezen en beantwoorden de leerkrachten e-mails tijdens de inschrijvingsperiode, enkel om afspraken te maken i.v.m. de groepsgerichte-individuele les (bv. over de instrumentles) van het volgende schooljaar:
  • eerste week juli: tot de 2de werkdag na de laatste inschrijvingsdag;
  • eind augustus: vanaf het begin van de inschrijvingsperiode en ten laatste op de 2de daaropvolgende werkdag, zaterdag inbegrepen.
 • Tijdens ziekte- of ander verlof verloopt de communicatie via de interimaris en zoals hierboven aangegeven.

Contact

Conservatorium aan Zee - Secretariaat

Gebouw
Toegang via Ieperstraat 35
Romestraat 36 , 8400 Oostende
Stratenplan
Routebeschrijving
Tel./GSM
059 70 70 08
conservatorium@soo.be
Website
www.conservatoriumaanzee.be

Volg ons op

Openingsuren

Vandaag

open van 13.30tot20uur

Morgen

open van 13.30tot20uur

Het Conservatorium aan Zee is gesloten tijdens alle schoolvakanties en op alle wettelijke feestdagen.

Alle openingsuren
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.