Verminderd tarief in het Conservatorium aan Zee

Volwassenen

Je betaalt het verminderd tarief als je (kan bewijzen dat je) behoort tot een van onderstaande groepen of ten laste bent van iemand die tot een van de groepen behoort:

Je behoort tot, of je bent ten laste van iemand die behoort tot:Bewijs dat je nodig hebt:
Je bent jonger dan 25 jaar
 • Geldig identiteitsbewijs
Je bent uitkeringsgerechtigd werkloos
 • Attest VDAB of RVA
 • ‘Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs’
Je ontvangt een leefloon
 • Attest van het OCMW, of een UiTpas op naam met kansenstatuut
Je ontvangt een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag
Je bent erkend als persoon met een handicap én ontvangt een uitkering van de FOD Sociale Zaken
 • European Disability Card
 • of een rekeninguittreksel van een recente storting van de tegemoetkoming van de FOD
 • of een attest dat je een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zaken ontvangt
Je ontvangt een verhoogde kinderbijslag
 • Attest van de FOD Sociale Zaken met minimaal 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’
 • of een attest waaruit blijkt dat je verhoogde kinderbijslag ontvangt met de vermelding dat deze wordt toegekend wegens een handicap van ten minste 66%
Je bent voor ten minste 66% arbeidsongeschikt
 • Attest van je ziekenfonds met een geldigheidsperiode, je RIZIV-nummer, en vermelding van minimaal 66% arbeidsongeschiktheid
 • of een attest van de FOD Sociale Zaken met de vermelding ‘vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder’ of een attest van het RIZIV
Je verblijft in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogische instelling
 • Verklaring van de directie van de instelling
Je bent erkend politiek vluchteling
 • Attest van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen met de vermelding ‘vluchteling’
 • Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister in de gemeente waar je verblijft
 • Identiteitsbewijs voor vreemdelingen

Het bewijsstuk toont aan dat je voldoet aan de voorwaarden:

 • Op het moment van inschrijving
 • Of in september van het schooljaar waarvoor je verminderd inschrijvingstarief vraag

Bezorg het papieren of elektronische bewijsstuk aan de academie via e-mail, scan, foto…

Als je een UiTPAS met kansenstatuut hebt, hoef je geen bijkomende documenten voor te leggen. De UiTPAS kan je aanvragen in de stad of gemeente waar je woont.

Jonger dan 18 jaar

Is je kind jonger dan 12 jaar? Dan is het inschrijvingsgeld fiscaal aftrekbaar als kost voor kinderopvang. Je ontvangt automatisch een attest in de loop van het schooljaar.

Je betaalt het verminderd tarief als:

Je je inschrijft voor een 2de, 3de of 4de domein (in dezelfde of een andere academie)
 • Inschrijvingsbewijs indien andere academie
Iemand anders die op jouw adres woont al inschrijvingsgeld heeft betaald in dezelfde of een andere academie
 • Inschrijvingsbewijs indien andere academie
Je een verhoogde kinderbijslag ontvangt en een van attest kan voorleggen
 • Attest van de FOD Sociale Zaken met minimaal 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’
 • of een attest waaruit blijkt dat je verhoogde kinderbijslag ontvangt met de vermelding dat deze wordt toegekend wegens een handicap van ten minste 66%
Je verblijft in een gezinsvervangend tehuis, een medisch-pedagogisch instituut of een pleeggezin
 • Verklaring van de directie van de instelling
De ouder of persoon die je ten laste heeft, recht heeft op een verminderd inschrijvingstarief en een geldig bewijsstuk kan voorleggen. 
 • Zie hierboven in de tabel volwassenen
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.