Contacten geïntegreerd breed onthaal

Als zorgprofessional kan je zelf ook stappen ondernemen om gezondheidszorg betaalbaarder te maken. 

Info rond terugbetalingen

Dienst rechtenverkenning Stad Oostende
โšชoostende.be/rechtenverkenning
๐Ÿ“ง rechtenverkenning@oostende.be
๐Ÿ“ž gratis 0800 1 8400 (kies voor optie 2).

๐Ÿ“ Edith Cavellstraat 15

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)

โšช caw.be/locaties/onthaal-oostende/
๐Ÿ“ง onthaal.middenkust@cawnoordwestvlaanderen.be
๐Ÿ“ž 059 69 29 40

๐Ÿ“ Hospitaalstraat 35

Dienst maatschappelijk werk van een ziekenfonds of hulpkas.

Christelijke mutualiteit 
โšช cm.be/nl/contact#belons 
๐Ÿ“ง cm.be/nl/contact/contactformulier#/subject
๐Ÿ“ž 050 44 05 00
๐Ÿ“ Ieperstraat 10
๐Ÿ“ Nieuwpoortsesteenweg 322

Helan onafhankelijk ziekenfonds  
โšช helan.be
๐Ÿ“ง helan.be/nl/contacteer-ons/
๐Ÿ“ž 050 44 10 66
๐Ÿ“ Alfons Pieterslaan 24

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
โšช caami-hziv.fgov.be
๐Ÿ“ง oostende@hziv.be 
๐Ÿ“ž 059 50 00 28
๐Ÿ“ Rogierlaan 53A

Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail
โšช hr-railcare.be
๐Ÿ“ง onthaalpuntbrugge@hr-rail.be
๐Ÿ“ž 09 241 27 60
๐Ÿ“ Hendrik Brugmansstraat 7 bus 02/01, 8000 Brugge

Liberale mutualiteit 
โšช lm-ml.be/nl/kantoren/oostende
๐Ÿ“ง Oostende@LMPlus.be
๐Ÿ“ž 059 70 29 07
๐Ÿ“ Vindictivelaan 5

Neutraal ziekenfonds Vlaanderen
โšช nzvl.be/kantoren
๐Ÿ“ง oostende@nzvl.be
๐Ÿ“ž 059 51 37 05
๐Ÿ“ Graaf De Smet De Naeyerlaan 11

Solidaris 
โšช solidaris-vlaanderen.be/kantoren
๐Ÿ“ง kantoor.oostende@solidaris.be 
๐Ÿ“ž 059 55 16 00
๐Ÿ“ Prinses Stefanieplein 19

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds 
โšช vnz.be/kantoor/oostende/
๐Ÿ“ง afspraak@vnz.be
๐Ÿ“ž 059 41 69 00
๐Ÿ“ Nieuwpoortsesteenweg 13

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.