Contactgegevens registreren

Hoofdthemas

Het Rijksregister biedt de mogelijkheid om je contactgegevens (of sommige ervan) op vrijwillige basis mee te delen: je telefoonnummer, je GSM-nummer en je e-mailadres.

Dit kadert in de administratieve vereenvoudiging. De diensten van het stadsbestuur kunnen deze contactgegevens gebruiken om sneller met jou te communiceren.

Deze gegevens zullen dan ook toegankelijk zijn voor een aantal instanties (ziekenfonds, belastingdienst, hulpdiensten, overheidsdiensten, …) die wettelijk gemachtigd zijn daartoe toegang te hebben en om ze te gebruiken, overeenkomstig met de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. De machtigingen inzake toegang tot die gegevens worden verleend door het Sectoraal Comité van het Rijksregister en kunnen geraadpleegd worden op de site van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Voorwaarden

 • Je bent meerderjarig (of ontvoogde minderjarige).
 • Je bent rechtsbekwaam.
 • Je beschikt over een rijksregisternummer.

Procedure

Wie dat wil kan zijn contactgegevens op volgende manieren doorgeven:
 • Online via het registratieformulier op deze website.
 • Online via Mijn Dossier (link naar toepassing 'Mijn Dossier')
  • Log in door je elektronische identiteitskaart in je kaartlezer te steken en vervolgens de pincode van je identiteitskaart in te geven.
  • Klik vervolgens op 'Mijn toepassingen'.
  • Selecteer daarna het tabblad 'Contactgegevens'.
  • Daar heb je de mogelijkheid om een e-mailadres, gsm-nummer, telefoonnummer in te geven.
  • Nadat je op de knop 'Sturen' hebt geklikt krijg je de melding dat de gegevens werden doorgestuurd.
 • Aan het loket van de dienst burgerzaken waar je dan je contactgegevens kan doorgeven. Ter bescherming van de privacy kan je dit enkel persoonlijk aan het loket regelen. Je kan vooraf het toestemmingsformulier op deze pagina downloaden of een exemplaar ter plaatse invullen.

Wat meebrengen

Bedrag

Gratis.

Regelgeving

 • Wet van 09/11/2015 (B.S. 30/11/2015) houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken.
 • Koninklijk Besluit van 22/05/2017 tot bepaling van de contactgegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid,° 17 van de wet van 08/08/1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen evenals van de modaliteiten van de mededeling en de registratie ervan.
 • Privacyverklaring: https://ibz.be/nl/privacyverklaring
 • Privacyverklaring Stad Oostende: Algemene privacyverklaring van de Stad Oostende
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.