Containerpark

Hoofdthemas

Zandvoorde

Het Stedelijk Containerpark Zandvoorde, Hooggeleedstraat, (voordien IVOO) werd vanaf 11 september 2017 overgenomen door de Stad. De dienstverlening werd fors uitgebreid.

 • Van maandag tot en met zaterdag dagelijks open van 10.00 tot 20.00 uur.
  Opgelet! Laatste toegang om 19.45 uur.
 • Niet op feestdagen. Controleer de openingsuren voor meer details. 

Contact: 059 / 55 27 46 of 0490 / 56 28 80

Vuurtorenwijk

Het Stedelijk Containerpark Vuurtorenwijk, Nieuwewerfkaai, is open op:

 • woensdag 10.00-17.45 uur (laatste toegang om 17.30 uur)
 • zaterdag 10.00-16.45 uur (laatste toegang om 16.30 uur)
 • Niet op feestdagen. Controleer de openingsuren voor meer details. 

12 bezoeken per jaar

Particulieren (gedomicilieerd in Oostende) en tweedeverblijvers kunnen maximaal 12 keer per jaar gebruikmaken van de stedelijke containerparken om afval te deponeren. In het containerpark kan je terecht met beperkte hoeveelheden metalen, papier en karton, PMD, afvalolie, glas, vlak glas, grof huisvuil, bouw- en sloopafval, autobanden, snoeihout, hout, piepschuim en tuinafval. Ook klein gevaarlijk afval (KGA) kan je er gratis kwijt, in de speciale chemiekluis. 

Bij agressie kan de toegang geweigerd worden. 


Het Stedelijk Containerpark Mariakerke, Nieuwpoortsesteenweg 120, is gesloten sinds 11 september 2017.


Wat mag?

De reglementering m.b.t. het aanbieden van afval in een containerpark blijft ongewijzigd.

Restafval

Restafval mag enkel via de groene huisvuilzakken van Stad Oostende in de containers worden gedeponeerd. Alles dat in een zak kan (dus ook behangpapier, isolatiemateriaal, ...) moet aangeleverd worden in deze zakken. Afval groter dan een meter, of zaken die niet in een zak passen (zoals grote zetelkussens of rieten manden) mogen rechtstreeks in de containers.

Ben je niet helemaal zeker welk materiaal je waar mag deponeren?

Bekijk dan de sorteerwijzer van IVOO! 

Alleen te volumineus materiaal of specifiek afval zoals elektro, metalen, puinafval, frietvet, … kunnen gesorteerd worden gedeponeerd in de afvalcontainers van het containerpark. Ben je niet helemaal zeker wat in welke container hoort, spreek dan gerust de parkwachter aan.

PMD-afval

Bied je PMD-afval aan in een reglementaire blauwe zak (60 l) met het logo van IVOO erop. De PMD-zakken zijn te koop in dezelfde verkooppunten als de huisvuilzakken.

 • Maak de verpakkingen helemaal leeg voor je ze in de PMD-zak stopt.
 • Verpakkingen in een blauwe PMD-zak mogen een volume hebben van maximaal 8 liter.
 • Maak geen plastic bidons vast aan de touwtjes waarmee de blauwe PMD-zak wordt dichtgebonden.
 • Stapel geen PMD-afval in elkaar maar gooi alles los in de PMD-zak.

Groenophaling

Met groenafval kun je –behalve in het containerpark- ook terecht tijdens de wekelijkse ophaalronden in de wijken. Bekijk de uurregeling op www.oostende.be/groenophaling.


Sluikstorten is verboden en wordt streng gecontroleerd. Binnenkort worden mobiele camera ingezet om sluikstorters makkelijker op heterdaad te betrappen. De GAS-sanctie kan oplopen tot 250 euro.


De stad Oostende doet een grote inspanning door de containerparken gratis te houden. Hierdoor wordt het sorteren maximaal bevorderd en kan worden vermeden dat mensen (te)veel afval via het restafval moeten wegdoen. Het is dus aan te raden om zoveel mogelijk te sorteren en het restafval zo te beperken.


Sorteer je grof vuil!

Grof vuil is het grote afval dat je kan aanbrengen op het recyclagepark en dat niet verder kan uit-gesorteerd worden voor recyclage. Grof vuil wordt in de IVOO-afvalenergiecentrale verbrand.

Regelmatig wordt bij het grof afval dingen gedeponeerd die er niet thuis horen zoals hout, metaal, kunststoffen en textiel. Dat is een spijtige zaak want dat is niet goed voor het milieu! Je hebt er dus alle belang bij om thuis zoveel als mogelijk het afval in verschillende fracties voor te sorteren en dit zichtbaar voor de parkwachters aan te bieden op het recyclagepark. Demonteer thuis je meubels, parasols zodat bijvoorbeeld hout, plastic, textiel en metaal van elkaar gescheiden worden en in de desbetreffende container kan gedeponeerd worden.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.