Containerpark

Hoofdthemas

Zandvoorde

Het Stedelijk Containerpark Zandvoorde, Hooggeleedstraat, (voordien IVOO) werd vanaf 11 september 2017 overgenomen door de Stad. De dienstverlening werd fors uitgebreid.

  • Van maandag tot en met zaterdag dagelijks open van 10.00 tot 20.00 uur.
  • niet open op zon- en feestdagen, op 1 en 2 januari 2019, 11 juli, 2 november en 25 en 26 december 2018.

Contact: 059 / 55 27 46 of 0490 / 56 28 80

Vuurtorenwijk

Het Stedelijk Containerpark Vuurtorenwijk, Nieuwewerfkaai, is open op:

  • woensdag 10.00-17.45 uur;
  • zaterdag 10.00-16.45 uur;
  • niet open op zon- en feestdagen, op 02 januari, 11 juli, 2 november en 26 december

Gratis

Als particulier of als tweedeverblijver kunt u er gratis terecht met beperkte hoeveelheden metalen, papier en karton, PMD, afvalolie, glas, vlak glas, grof huisvuil, bouw- en sloopafval, autobanden, snoeihout, hout, piepschuim en tuinafval. Ook uw klein gevaarlijk afval (KGA) kunt u er gratis kwijt, in de speciale chemiekluis.


Het Stedelijk Containerpark Mariakerke, Nieuwpoortsesteenweg 120, is gesloten sinds 11 september 2017.


Wat mag?

De reglementering m.b.t. het aanbieden van afval in een containerpark blijft ongewijzigd.

Alleen te voluminieus materiaal of specifiek afval zoals electro, metalen, puinafval, frietvet, … kunnen gesorteerd worden gedeponeerd in de afvalcontainers van het containerpark. Ben je niet helemaal zeker wat in welke container hoort, spreek dan gerust de parkwachter aan.

Groenophaling

Met groenafval kun je –behalve in het containerpark- ook terecht tijdens de wekelijkse ophaalronden in de wijken. Bekijk de uurregeling op www.oostende.be/groenophaling.


Sluikstorten is verboden en wordt streng gecontroleerd. Binnenkort worden mobiele camera ingezet om sluikstorters makkelijker op heterdaad te betrappen. De GAS-sanctie kan oplopen tot 250 euro.


De stad Oostende doet een grote inspanning door de containerparken gratis te houden. Hierdoor wordt het sorteren maximaal bevorderd en kan worden vermeden dat mensen (te)veel afval via het restafval moeten wegdoen. Het is dus aan te raden om zoveel mogelijk te sorteren en het restafval zo te beperken.