Containerpark

Hoofdthemas

Zandvoorde

Het Stedelijk Containerpark Zandvoorde, Hooggeleedstraat, (voordien IVOO) werd vanaf 11 september 2017 overgenomen door de Stad. De dienstverlening werd fors uitgebreid.

  • Van maandag tot en met zaterdag dagelijks open van 10.00 tot 20.00 uur.
  • Niet op feestdagen. Controleer de openingsuren voor meer details. 

Contact: 059 / 55 27 46 of 0490 / 56 28 80

Vuurtorenwijk

Het Stedelijk Containerpark Vuurtorenwijk, Nieuwewerfkaai, is open op:

  • woensdag 10.00-17.45 uur;
  • zaterdag 10.00-16.45 uur;
  • Niet op feestdagen. Controleer de openingsuren voor meer details. 

12 bezoeken per jaar

Particulieren en tweedeverblijvers kunnen maximaal 12 keer per jaar gebruikmaken van de stedelijke containerparken om afval te deponeren. In het containerpark kan je terecht met beperkte hoeveelheden metalen, papier en karton, PMD, afvalolie, glas, vlak glas, grof huisvuil, bouw- en sloopafval, autobanden, snoeihout, hout, piepschuim en tuinafval. Ook klein gevaarlijk afval (KGA) kan je er gratis kwijt, in de speciale chemiekluis. 

Bij agressie kan de toegang geweigerd worden. 


Het Stedelijk Containerpark Mariakerke, Nieuwpoortsesteenweg 120, is gesloten sinds 11 september 2017.


Wat mag?

De reglementering m.b.t. het aanbieden van afval in een containerpark blijft ongewijzigd.

Alleen te volumineus materiaal of specifiek afval zoals elektro, metalen, puinafval, frietvet, … kunnen gesorteerd worden gedeponeerd in de afvalcontainers van het containerpark. Ben je niet helemaal zeker wat in welke container hoort, spreek dan gerust de parkwachter aan.

Groenophaling

Met groenafval kun je –behalve in het containerpark- ook terecht tijdens de wekelijkse ophaalronden in de wijken. Bekijk de uurregeling op www.oostende.be/groenophaling.


Sluikstorten is verboden en wordt streng gecontroleerd. Binnenkort worden mobiele camera ingezet om sluikstorters makkelijker op heterdaad te betrappen. De GAS-sanctie kan oplopen tot 250 euro.


De stad Oostende doet een grote inspanning door de containerparken gratis te houden. Hierdoor wordt het sorteren maximaal bevorderd en kan worden vermeden dat mensen (te)veel afval via het restafval moeten wegdoen. Het is dus aan te raden om zoveel mogelijk te sorteren en het restafval zo te beperken.