Context RUP bouwkundige gehelen met erfgoedwaarde

Hoofdthemas

De stad Oostende heeft in haar bestuursakkoord de ambitie opgenomen om een ‘RUP bouwkundig erfgoed’ op te maken, met als doel het erfgoed beter te bewaren tegen afbraak. De stad wil anticiperen op de druk die de vastgoedmarkt uitoefent op ontwikkeling van het historisch gegroeide erfgoed. Een aanleiding hiervoor is, enerzijds, dat het kader in de huidige planologische context onvoldoende is voor het beoordelen van omgevingsvergunningen rond panden met een erfgoedwaarde. Anderzijds heeft de aanvrager onvoldoende kennis over het erfgoed waarmee hij werkt.

Het doel van het RUP is om een kader te scheppen dat enerzijds de huidige planologische context nuanceert en anderzijds de omgevingsambtenaar en ontwikkelaar handvaten geeft over de ontwikkelingsmogelijkheden van gebouwen met een erfgoedwaarde. Op deze manier wordt erfgoed in het ruimtelijk beleid van de stad verankerd.

Aan de hand van een historische analyse op wijkniveau van Oostende worden bouwkundige gehelen gedetecteerd op basis van hun erfgoedwaarden. Het RUP biedt door middel overdrukken, gebaseerd op deze analyse van bouwkundige gehelen, een kader voor de ontwikkelingsmogelijkheden van die gehelen. Het RUP heeft niet als doel individuele panden te beschermen, maar heeft betrekking op gehelen en vormt een aanvulling op de inventaris bouwkundig erfgoed en de locuswaardenlijst.

Tijdens de procedure voor de opmaak van het RUP ‘bouwkundig erfgoed’ werd gekozen om de naam om te vormen naar ‘RUP bouwkundige gehelen met erfgoedwaarde’.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.