Context RUP Oosteroever

Hoofdthemas

Een deel van de Oosteroever werd door de gewestplanwijziging in 2001 en het gewestelijke RUP Afbakening Regionaal stedelijkgebied Oostende herbestemd tot ‘stedelijk ontwikkelingsgebied’. Via een Conceptsubsidie van Stedenbeleid Vlaanderen is een Masterplan opgemaakt voor de Oosteroever, dat tot nu het kader vormde voor het verlenen van de vergunningen. Dit masterplan vormt de basis voor de inrichtingsplannen die zijn opgemaakt door de verschillende projectontwikkelaars als onderdeel van de aanvragen tot stedenbouwkundige / omgevingsvergunning. In principe vormen het gewestelijke RUP en het masterplan Oosteroever samen een voldoende basis om de vergunningen te verlenen. We merken echter dat het gebied baat zou hebben bij een meer gedetailleerde juridische verankering.

Met het RUP Oosteroever wil de stad Oostende duidelijkere randvoorwaarden scheppen naar bouwmogelijkheden toe, maar ook de duinenzone die op dit moment wordt aangelegd ten noorden van het Vuurtorendok rond de Vuurtoren verankeren als open ruimte. Voldoende aandacht zal ook gegeven worden aan de volgende aspecten:

  • Herbestemmen van de MSO-site en zone rond de Vuurtoren
  • Beheersen van de verhardingsgraad met aandacht voor kwalitatief openbaar groen en publieke ruimte
  • Voldoende garanties naar densiteit en zuinig ruimtegebruik
  • Spelregels bepalen met betrekking tot bouwhoogtes, functieverweving, toegankelijkheid en doorwaadbaarheid
  • Stimuleren van alternatieve verplaatsingswijzen
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.