Context RUP Plassendale

Hoofdthemas

Het sluizencomplex Plassendale en zijn omgeving is een beschermd dorps- en stadsgezicht, gelegen op de grens van stad Oudenburg en stad Oostende. Plassendale kent op vandaag geen gedetailleerde bestemmingsplanning waardoor het gewestplan het kader vormt voor het beoordelen van omgevingsvergunningen. Er is geen globaal kader om met de toenemende vraag naar toeristische-recreatieve voorzieningen, reca en vakantieverblijven om te gaan. Als gevolg is er de noodzaak om een juridisch kader te scheppen waarbinnen omgevingsvergunningen kunnen worden beoordeeld. Binnen het RUP Plassendale wordt onderzocht wat de plaats en randvoorwaarden van recreatieve verblijven en reca in het plangebied zijn.

Plassendale is gelegen op de grens van twee steden: Oostende en Oudenburg. Aangezien de opmaak van een grensoverschrijdend gemeentelijk RUP juridisch niet mogelijk is, wordt voor de twee gemeenten een apart RUP opgemaakt op basis van een globale visie voor Plassendale. Deze visie zal het kader vormen voor beide RUP’s. Hierdoor zal de inhoud van beide RUP’s op elkaar afgestemd zijn en worden deze synchroon opgemaakt.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.